Opnieuw water op Saffraanberg?

“Ik hoop het”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Alleszins is de zaak nu duidelijk geworden na een nieuwe vraag van collega federaal volksvertegenwoordiger Kris Verduyckt (sp.a) van woensdag 19 februari 2020 in de Commissie Landsverdediging aan minister van Defensie Philippe Goffin.” (1)

De Campus Saffraanberg is voor zijn watervoorziening opnieuw overgeschakeld naar de eigen waterwinning.
Bij de overgang naar het openbare net begin februari kon De Watergroep de piekmomenten van de school niet aan.
De kraan viel alweer droog.
Om de kwaliteit van het water en de bevoorrading uit de waterput op termijn te garanderen zal er wellicht een waterreservoir  moeten bijkomen of zal de bestaande citerne moeten aangepast worden. Ook zijn de nodige budgetten uitgetrokken om de problemen met het warm water in welbepaalde logiesblokken op te lossen. (2)

Het kan niet dat leerlingen voor onderofficier geen water of geen warm water hebben”, herhaalt Ludwig Vandenhove. “Maar dat komt ervan als de overheid, in dit geval de federale overheid, zelfs onvoldoende geld besteedt om de basistaken te kunnen uitvoeren.