Over gevelgroen en stoeptuinen

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Over gevelgroen en stoeptuinen

"Groen is een belangrijke factor in de strijd tegen de klimaatopwarming, de CO2-problematiek en de luchtvervuiling.
Dat geldt des te meer in de (grote) steden.
De verharding speelt hierin een belangrijke rol", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

"Daar moet het beleid op inspelen.

Volgens pas afgestudeerd bioloog Thomas Franz filtert gevelgroen evenveel fijn stof als een stadsboom van 25 jaar[1].
Natuurlijk is hier bijkomend onderzoek rond nodig, maar het is sowieso al een interessante conclusie.

Zulke gevel- en stoeptuinen (één of enkele tegels wegnemen en beplanten met groen) zijn met relatief weinig kosten te realiseren. Wel vragen ze heel wat organisatie en sensibilisering van de bevolking, die moet aangezet worden tot medewerking. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met specifieke subsidiereglementen die kunnen wijzigen naarmate de specifieke kenmerken van de desbetreffende wijken van de stad.
Dit kan best mee opgenomen worden in het groenbeleid en het beleid qua buurt activeringswerk.
Tijdens mijn laatste legislatuur als burgemeester in Sint-Truiden hebben wij al een aantal experimenten gedaan met gevel- en stoeptuinen. Maar onvoldoende, de initiatieven waren louter gebaseerd op inwoners die spontaan meewerkten. 
Er moet echt een beleid rond uitgetekend worden, de bevolking moet praktisch ondersteund worden.

We zullen ook moeten nadenken om in steden echt grote(re) groene plaatsen te voorzien. Zo zijn er al voorbeelden, waarbij één of enkele gebouwen 'opgeofferd worden' om er groene rustplaatsen aan te leggen. Het is trouwens beter meer groen aan te brengen op één locatie in plaats van verspreid in een ganse straat. Er is immers de tegenstelling dat burgers wel meer groen willen voor gezonde(re) lucht en minder CO2, maar dat ze hier zo weinig mogelijk overlast van willen. Vandaar dat het beter is verschillende kleine parkjes aan te leggen in plaats van in elke straat bomen te planten.
Die tuinen moeten niet altijd even goed onderhouden worden zoals burgers dat zelf bij hun thuis doen.
Wij zullen moeten leren leven met wat ‘wilde(re) tuinen’, omdat dat beter is voor de biodiversiteit[2].
Gaat dat geld kosten, (bouw)grond in de stad aanwenden om groen aan te leggen? Ja, maar die fundamentele keuzes zullen we moeten maken willen we de klimaatopwarming enigszins onder controle kunnen krijgen.

Elke overheid zal van de strijd tegen de klimaatopwarming een prioriteit moeten maken. En iedereen zal mee moeten op haar/zijn plaats. En dat zal moeten gebeuren met vele grote en kleine initiatieven, dure en  goedkope.
Stoep- en tegeltuinen en meer groen in de stad zijn daarbij mogelijkheden."    

Zie ook ‘Over bijen en vlinders …’ van 06-08-2017 op deze website.[1] ‘Gevelgroen filtert evenveel fijn stof als stadsboom van 25 jaar’ – Het Belang van Limburg van donderdag 3 augustus 2017, pagina 13.

[2] ‘Limburg in de bloemetjes’ – website www.ludwigvandenhove.be op donderdag 18 augustus 2016.