Over roofvogels en (reis)duiven

De laatste tijd doen er zich meer en meer situaties voor, waarbij roofvogels (reis)duiven doden.
Dat leidt in een aantal situaties tot verwijten van duivenliefhebbers aan natuurbeschermers of vice versa.

“Ik roep op tot gezond verstand.
Beide groepen moeten met elkaar spreken en de ministers Zuhal Demir van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme en Ben Weyts van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand moeten hier een bemiddelende rol in spelen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger.

De sterkere aanwezigheid van bepaalde roofvogels leidt tot een beter natuurlijk evenwicht en is alzo positief voor de natuur en de biodiversiteit. Maar de traditie van de duivensport mag zeker niet verdwijnen. Dus een beetje een dilemma.
We kunnen moeilijk regels opleggen aan roofvogels en/of duiven. Bijgevolg moeten we rekenen op wederzijds begrip tussen de natuur- en duivenliefhebbers.

Ik heb hierover een schriftelijke vraag gesteld aan beide ministers.

Via betere informatie en communicatie naar de duivensportsector toe, hopen de ministers de verhoudingen te verbeteren. Bovendien zijn het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) bereid een overleg op gang te brengen.”    

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord terug.