Pack to School

De vzw Curieus in Sint-Truiden heeft voor het eerst ‘Pack to School’ georganiseerd.

Op het einde van vorig schooljaar zijn bestuursleden Dirk Schats en Gert Stas erin geslaagd in een aantal scholen ‘overbodig’ schoolmateriaal in te zamelen en het nu opnieuw ‘nuttig’ te maken via de vzw Team Hope.

“Armoede en kinderarmoede blijven een toenemend probleem, ook in Sint-Truiden”, zegt Ludwig Vandenhove, voorzitter vzw Curieus. “Vandaar dit initiatief vanuit de Socialistische Beweging”.

Hieronder vindt u het persbericht.