PFOS vervuiling bij Tenneco Automotive?

De krant ‘Het Belang van Limburg’ schenkt uitgebreid aandacht aan de Perfluoroctaansulfonaten (PFOS) vervuiling, die veroorzaakt zou worden door schokdemperproducent Tenneco Automotive in Sint-Truiden. (1)

“Ik heb de dossiers inmiddels opgevraagd”, zegt Ludwig Vandenhove, die zowel in zijn functie als voormalig burgemeester, als in zijn functie als Limburgs gedeputeerde mee bij de milieuvergunningsaanvra(a)g(en), nu omgevingsvergunning(en), betrokken was.

“Ik wil zeker mijn vroegere verantwoordelijkheden in dat dossier niet ontlopen. Maar in detail herinner ik mij echt de voorwaarden niet meer, die in beide gevallen bij unanieme beslissing zowel in het college van burgemeester en schepenen, als in de deputatie zijn opgelegd. Wel is het zo dat ik bij de beslissing(en) steeds de adviezen gevolgd heb van de betrokken administraties en ambtenaren. Ik heb dat altijd gedaan bij milieuvergunningen, bijgevolg hier ook.
Ik herhaal, dat ontslaat mij niet van mijn politieke verantwoordelijkheden, samen met mijn toenmalige collega’s.

Beslissingen uit het verleden moeten beoordeeld worden in de tijdsgeest, waarin die genomen zijn.
Het is pas sedert de grote problemen met 3M en de gevolgen in Zwijndrecht dat PFOS en Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) echt in de maatschappelijke en politieke actualiteit gekomen zijn.

Elke gemeente heeft enkele maanden geleden aan de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een lijst moeten overmaken met mogelijke locaties van PFOS- en/of PFAS-vervuiling.
Ik heb die lijst opgevraagd bij de stad Sint-Truiden en Tenneco Automotive staat daartussen. Ik neem dan ook aan dat OVAM het nodige zal doen.

Ik heb inmiddels ook al een nieuwe schriftelijke parlementaire vraag gesteld aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir over de eventuele aanwezigheid van PFOS over de hele loop van de Melsterbeek en wie daarvoor verantwoordelijk zou kunnen zijn.

Vlaanderen moet goed in kaart brengen waar er eventuele vervuiling van PFOS en/of PFAS is en wat daartegen kan gebeuren. Maar alles op één hoop gooien en zeker handelen in paniek is nooit goed. Dat geldt evenzeer voor het dossier van Tenneco Automotive.
Ik pleit voor de nodige sereniteit.”

Hieronder vindt u de bijdrage, die de lokale nieuwswebsite www.sintruinbegot.be brengt over deze aangelegenheid. (2)