Plastic afval

“Ik zou het anders willen, maar de provincie Limburg zal niet plasticvrij zijn tegen 2020.”
Dat antwoordde gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove op een vraag van N-VA-provincieraadslid Johan Pauly tijdens de provincieraad van woensdag 21 september 2016.

Afvalkunstenaar Toon Eerdekens heeft van het terugdringen van plastic afval zijn levenswerk gemaakt.
Hij wil vooral dat bij de carnavalsoptochten geen snoep verpakt in plastiek nog wordt uitgegooid.

“Ik heb zelf al verschillende keren met hem aan tafel gezeten, ook samen met de carnavalsverenigingen. Maar ik kan als gedeputeerde enkel sensibiliserend optreden. Met andere woorden, ik beschik over geen enkele mogelijkheid om de Limburgse gemeenten te verplichten te stoppen met dit gebeuren”, aldus Ludwig Vandenhove.

“We moeten met onszelf beginnen, akkoord, maar dit probleem kan enkel globaal en bij de bron aangepakt worden.
Wij hebben in Limburg een goede organisatie en structuur om een voorbeeld te stellen, met name de afvalintercommunale Limburg.net. Zo heeft Limburg.net als eerste intercommunale (over de  democratische partijgrenzen heen) een hele campagne op touw gezet voor de invoering van het statiegeld (bronaanpak). Vlaanderen, die hiertoe bevoegd zijn, volgt echter niet. Ook nu is er immers een akkoord tussen de verpakkingsindustrie en het Vlaams Gewest om het terugdringen van de hoeveelheid zwerfvuil een kans te geven zonder het invoeren van statiegeld. De provincie Limburg en de intercommunale Limburg.net zullen hier nochtans blijven op inzetten.

We leven in een ingewikkeld land(je).
Het invoeren van statiegeld is een gewestelijke, dus Vlaamse aangelegenheid. Plastic waar mogelijk verbieden, is echter een federale materie. We hebben hier bijgevolg als provincielid in geen van beide gevallen (rechtstreeks) impact op.
Het enige wat we kunnen doen, is trachten een modelreglement op te stellen voor de Limburgse gemeenten en de organisatoren van evenementen om na te denken en ze te ondersteunen hoe we het afval in het algemeen en plastic in het bijzonder kunnen beperken. Het blijft evenwel de autonomie van de gemeentebesturen om hier al dan niet gebruik van te maken. Er kan in dat verband tevens gedacht worden aan bepaalde faciliteiten, zoals een afvaleiland.
In dezelfde zin zou kunnen nagedacht worden over een modelreglement (en eraan gekoppelde Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)) tegen sluikstorten.
Alleszins zullen Limburg.net en ikzelf hierover opnieuw gaan samenzitten.

Plastic verbieden an sich is (nog) niet realistisch. Wel moeten we zoveel mogelijk streven naar het vermijden dat plastic en bij uitbreiding niet composteerbare verpakkingen nog in het milieu terechtkomen.
Limburg.net levert hiertoe inspanningen via onder andere de oproep tot het invoeren van statiegeld op plastic, het zoveel mogelijk inzamelen van plastic en het organiseren van opruimacties van zwerfvuil. Daarnaast moeten de federale en de Vlaamse overheid het nodige doen, zoals bijvoorbeeld een verbod op plastic zakjes en het invoeren van statiegeld op plastic.
Waar wachten ze op?
Federaal minister Marie Christine Marghem stelt voor dat klanten binnenkort moeten betalen voor elke draagtas in elke winkel: zowel in de kledingzaak als in de supermarkt, zowel voor de plastic als voor de papieren zakken. Zij wil alle zakken een “ontradende minimumprijs” geven die hoger moet liggen dan wat de zakjes nu kosten in de supermarkt. Daarnaast wil ze lichte plastic zakken van minder dan 0,05 millimeter dik, die thuis niet tot compost kunnen worden verwerkt, verbieden. (1)
Wij willen in Limburg graag het voorbeeld geven.

 

(1) Zakje? Betalen. Het Belang van Limburg, 21-06-2016, p. 13.

 

Zie ook Kunstwerken afvalkunstenaar Toon Eerdekens in provinciehuis van 14-03-2014 en Interactief debat over plastiek afval van 26-02-2014 op deze website.