Polarisering, haat, twee kampen …

“Maar het is niet de taak van de politicus om als klankbord van de publieke opinie op te treden, zonder acht te slaan op de polarisering die hij schept, de haat voor  de ander die hij oproept, het idee dat er onvermijdelijk altijd twee kampen zijn, de goeden - wij - en de anderen: de profiteurs, de leugenaars, de vijanden van ‘onze’ cultuur. Een beetje politicus zou beter moeten weten.” – Béatrice Delvaux (1)

(1) Béatrice Delvaux over het openingscollege politicologie van Bart De Wever aan de Universiteit Gent (UGent) op dinsdag 22 september 2015.
DELVAUX, B. ‘Wat de mensen denken’, is dat politiek? De Standaard, 23-09-2015, pp 38 - 39.