Politiekrant januari ligt in de brievenbus!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.

Korpschef Philip Pirard en burgemeester Ludwig Vandenhove schrijven elke keer een voorwoord voor de politiekrant, dat u hier kan nalezen.

 

Mocht u geen politiekrant ontvangen hebben, dan kan u die steeds aanvragen via
communicatie@poltrudo.be.

Hieronder vindt u het voorwoord van burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

Beste inwoners van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken                  

 

 

Vooreerst willen wij u in naam van de burgemeesters van Gingelom, de heer Charly Moyaerts en van Nieuwerkerken, de heer Benny Bamps, het voltallig personeel van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, de preventiedienst van de stad Sint-Truiden en onszelf het allerbeste toewensen voor 2010.
Het is een cliché, maar clichés dienen nu eenmaal om gebruikt te worden: op de eerste plaats een goede gezondheid en dan volgt de rest wel vanzelf.

 

 

Zoals u weet, speelt de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een voortrekkersrol op het vlak van de integrale veiligheid/leefbaarheid.
Integrale veiligheid/leefbaarheid komt erop neer dat we ervoor trachten te zorgen dat de inwoners zich in alle omstandigheden en op alle plaatsen zo goed en zo veilig mogelijk ‘in hun vel voelen’.
Heel wat zones en gemeenten/steden uit België en/of Vlaanderen komen regelmatig op bezoek om te kijken hoe wij dit gegeven aanpakken.

 

 

De voorbije maanden zijn er in dit verband zogeheten leefbaarheidsbabbels georganiseerd in Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken.
In deze politiekrant vindt u een eerste verslag van deze leefbaarheidsbabbels met suggesties voor mogelijke oplossingen op korte, halflange en lange termijn.

 

 

Er wordt tevens stilgestaan bij de zogeheten veiligheidsmonitor, een representatieve bevraging, die voor heel België en voor alle politiezones en gemeenten/steden op dezelfde representatieve manier gebeurt. Met andere woorden, vergelijkingen zijn perfect mogelijk.
Hieruit blijkt nog maar eens dat de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken hier bijzonder goed uitkomt en dat onze bevolking een positief beeld van de organisatie heeft (zie pagina 9).

 

 

Tevens vindt u in deze politiekrant een overzicht van de tentoonstellingen, die de komende periode plaatsvinden in het politiehuis (zie pagina 7).
Kunst, onder allerlei vormen, en veiligheid hebben wel degelijk iets met mekaar te maken. Het biedt immers de gelegenheid aan de bevolking, die tentoonstellingen en/of andere initiatieven in het politiehuis bezoekt, om ook kennis te maken met de werking van de politiediensten in goede omstandigheden, met andere woorden, op het moment dat ze niet echt een beroep op de politiediensten moeten doen.
Kunst in het politiehuis zorgt voor een drempelverlaging, zodanig dat burgers sneller en in alle omstandigheden de stap naar het politiehuis zetten.

 

 

Voor het overige vindt u weer heel wat preventietips in deze politiekrant en is er ook opnieuw een ‘wedstrijd’.
Dit keer hebben we geopteerd voor een kruiswoordraadsel (zie pagina 10).

 

 

Tot slot hebben wij ons kaartspel, dat écht kan gebruikt worden om te ‘kaarten’, maar dat ook heel wat preventietips bevat, vernieuwd.
In 2006, bij de officiële opening van het politiehuis, hebben wij de eerste editie van zo’n kaartspel uitgegeven met cartoons van Dré Mathijs.

 

 

Ondertussen hebben heel wat politiezones, provinciebesturen en/of gemeenten en stadsbesturen ons initiatief overgenomen.
Wij vernieuwen nu ons kaartspel met cartoons van ‘KA3-Club Limburgse Kartoenisten’ met de cartoonisten Richie Demot, Tony Houbrechts en Dré Mathijs.
Kom zeker langs in het politiehuis om uw kaartspel af te halen!

 

Veel leesgenot en tot binnenkort.

 

 

Met vriendelijke groeten

 

 

Philip Pirard
korpschef                                                                

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden