Politiekrant juni ligt in de brievenbus!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.
Korpschef Philip Pirard en burgemeester Ludwig Vandenhove schrijven elke keer een voorwoord voor de politiekrant, dat u hier kan nalezen.

Mocht u geen politiekrant ontvangen hebben, dan kan u die steeds aanvragen via communicatie@poltrudo.be. 

 

 

 

 

Beste inwoner van Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

 

 

Wij leven in een veilige politiezone. Dit blijkt nogmaar eens uit de publicatie van het jaarverslag 2008, waarin alle veiligheidscijfers in alle openheid weergegeven worden.
Misschien lijkt die openheid vanzelfsprekend, maar dit is helemaal niet het geval.
Slechts in een kleine minderheid van politiezones in België en Vlaanderen worden deze cijfers bekend gemaakt.
Indien u nog niet beschikt over een jaarverslag van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, kan u dit nog steeds op eenvoudige aanvraag bekomen bij één van de wijkinspecteurs en/of in het centraal politiehuis en/of in van de andere politiekantoren van Gingelom en Nieuwerkerken. Het kan ook telefonisch op nummer 011-70 19 11 en/of per e-mail politie@poltrudo.be.

 

 

Het feit dat het zo veilig is in onze politiezone is te danken aan de leden van ons politiekorps en de gemeenschapswachten, maar ook aan de bevolking zelf.
Jullie betalen belastingen voor een goed functionerende politie, maar zonder jullie hulp waarbij zoveel mogelijk problemen, kleine en grote, gesignaleerd worden, zou dit niet mogelijk zijn.
Hartelijk bedankt hiervoor!

 

 

De lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voert een OPEN communicatie en wordt hierbij als voorbeeld gezien door heel wat andere politiezones.
In het kader van deze OPEN communicatie zijn er ook weer opendeurdagen in het politiehuis in het weekend van zaterdag 27 en zondag 28 juni 2009, traditioneel samenvallend met het grote kinderfestival JOY JOY op de Grote Markt.
Er is een volledig programma uitgewerkt voor dit opendeurweekend, waarin ieder haar/zijn gading vind.
Kom dus zeker eens langs!
Nieuw is dat er op de zondagmorgen ook een discussie en/of overlegmoment voorzien is met een klein ontbijt met de drie burgemeesters van onze politiezone.

 

 

In Sint-Truiden zijn er blijkbaar een aantal politici, die camera's in het straatbeeld willen aanbrengen.
Principieel hebben wij zeker niets tegen camera's, maar wij vinden wel dat de discussie hierover ernstig moet gevoerd worden met de voor- en nadelen, en qua veiligheid, en qua financiële impakt, en qua inpakt voor de politiemensen zelf.
Een belangrijk criterium voor ons bij het invoeren van eventuele camera's is plaats en tijd. Met andere woorden, in functie van plaatselijk en/of tijdelijke criminaliteitsfenomenen kunnen camera's ingezet worden. Bovendien blijft voor ons politiewerk op de eerste plaats een zaak van mensen.

 

 

Inmiddels wensen wij u al een prettig verlof toe.
De zomerperiode kent een aantal typische fenomenen voor het werk van de lokale politie Sint-Truiden  - Gingelom - Nieuwerkerken en de gemeenschapswachten. Immers, door het feit dat mensen buiten zitten, barbecues georganiseerd worden, etc. gebeurt het nogal eens dat er naar de lokale politie
Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken gebeld wordt voor lawaaioverlast, hinder, etc.
Uiteraard is de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken er daarvoor: aarzel zeker niet om te bellen, maar probeer het als goede buren eerst onder elkaar uit te praten.

 

 

Veel leesgenot!

 

 

Philip Pirard
hoofdcommissaris korpschef

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden en voorzitter politiecollege en politieraad