Politiekrant november ligt in de brievenbus!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.
Korpschef Philip Pirard en burgemeester Ludwig Vandenhove schrijven elke keer een voorwoord voor de politiekrant, dat u hier kan nalezen.

 

Mocht u geen politiekrant ontvangen hebben, dan kan u die steeds aanvragen via communicatie@poltrudo.be. Dit e-mail adres wordt beschermd tegen from spam bots, u hebt Javascript nodig om het te bekijken

 

 

 

 

Het is alweer herfst, binnenkort winter.
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken past zich aan aan de seizoenen. In deze tijd dat het vroeger donker is en dat er zich een aantal specifieke activiteiten ontwikkelen, neemt de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken welbepaalde initatieven.

 

 

In het kader van het OPEN communicatiebeleid, zijn zowel de website van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, als van de preventiedienst, recent vernieuwd.
Aarzel niet om een kijkje te gaan nemen op www.politie-sint-truiden.be en/of www.preventie-sint-truiden.be. U kan via deze websites ook al heel wat aangelegenheden elektronisch afhandelen, zonder dat u nog een verplaatsing moet maken naar het politiehuis en/of het preventiehuis.

 

 

Enerzijds willen wij nog maar eens de sterke buurt- en wijkwerking benadrukken van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en van de preventiedienst. In die context heeft de ganse maand oktober onder andere in het kader gestaan van 10 jaar gemeenschapswachten.
Vanaf 1 januari 2009 zullen, net zoals de wijkinspecteurs van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, ook de gemeenschapswachten, samen met deze wijkinspecteurs, opereren per wijk en beschikken over een eigen gsm-nummer, zodanig dat ze permanent bereikbaar zijn.
Politiewerk is op de eerste plaats een kwestie van mensen, die kunnen rondkijken, zaken kunnen zien, met burgers kunnen praten, etc.
Typerend in dit verband is de uitspraak van burgemeester-federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove naar aanleiding van 10 jaar gemeenschapswachten: “Als ik moet kiezen tussen de meest gesofisticeerde veiligheidscamera en 10 gemeenschapswachten (met 20 ogen!) is mijn keuze snel gemaakt.
Veiligheid blijft wat mij betreft op de eerste plaats een kwestie van mensen, die van alles horen, zien, waarnemen en met de burgers praten."

 

 

Zowel de preventiedienst, als de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken hebben heel wat initiatieven om, naast de professionele werking van onder andere gemeenschapswachten en wijkinspecteurs, de buurtwerking te ondersteunen.
Zonder volledig te zijn, een greep eruit: buurtactiveringspremies, originele postkaarten om aan te geven wanneer u in een nieuwe buurt gaat wonen, onlangs het nieuwe initiatief rond buurtinfopunten, waarbij burgers mekaar in hun buurt en/of wijk zo goed mogelijk proberen te ondersteunen, het ter beschikking stellen van houten ooievaars bij geboorten in buurten en/of wijken, etc.
Indien u met uw buurt en/of wijk een initiatief wenst te nemen, aarzel dan niet om het preventiehuis te contacteren.

 

 

Anderzijds wordt er in deze politiekrant uitgebreid aandacht besteed aan de aangepaste politiereglementen in Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken, waar in feite in staat welke de rechten, maar ook de plichten van de burgers zijn.
Veiligheid is een zaak van iedereen, waar in de eerste plaats voor moet gezorgd worden door de overheid in het algemeen en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken in het bijzonder, maar ook de burgers hebben hierin een zekere verantwoordelijkheid.
Deze politiereglementen zijn geactualiseerd en zijn zo veel mogelijk op mekaar afgestemd, zodanig dat dezelfde regels gelden in Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken.
Als lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken blijven wij voorstander van de zogeheten Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS), waarbij burgers, die bepaalde overtredingen doen, bijvoorbeeld geluidsoverlast, sluikstorten, wildplassen, etc., onmiddellijk via en proces-verbaal kunnen beboet worden, zodanig dat deze zaken niet meer naar de rechtbank moeten, waar ze dreigen lang te blijven liggen en/of niet behandeld te worden.
De aanpassing van deze politiereglementen kadert in dit beleid.

 

 

Ook in deze periode zijn we een OPEN politiehuis, waar talrijke activiteiten en evenementen plaatsvinden.
Wij hopen u zeker op één of meerdere hiervan te mogen ontmoeten.

 

 

Veel leesgenot!

 

 

Philip Pirard
Hoofdcommissaris-korpschef

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden en
voorzitter politiecollege en politieraad