Politiezones: fusies en/of samenwerken?

Dat was het onderwerp van Limburg Vandaag op TV Limburg (TVL) op donderdag 25 april 2013.
Procureur des Konings in Hasselt Marc Rubens en gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove waren de praatgasten bij moderator Luc Moons.

Ludwig Vandenhove: “Fusie of samenwerking is voor mij niet de vraag, wel hoe we erin slagen de veiligheid van de burger zo goed mogelijk te blijven garanderen.

Ik ben een voorstander van samenwerking tussen politiezones.  Dit kan bijvoorbeeld op het vlak van logistiek, materiaal, personeelsadministratie, voertuigen, etc.

De lokale politie moet zo dicht mogelijk bij de burger blijven staan, ook al kost dit geld.
Net zoals democratie, mag dit voor mij de belastingbetaler iets kosten.

We moeten opletten dat het personeel blijft meekunnen.
De politiehervorming, die ik nog altijd voor 70 à 80 % geslaagd vind, heeft al heel wat veranderingen voor het personeel met zich meegebracht.

Ik vind het wel niet kunnen dat burgemeester Patrick Dewael vertrouwelijke gesprekken, die gouverneur Herman Reynders zou voeren over fusies of samenwerkingen tussen politiezones, zomaar op straat gooit.”

Zie onder andere ‘Hervorming politiezones: terug naar vroeger?’, Limburg Vandaag, 25 april 2013

Zie ook ‘Verdere samenwerking tussen politiezones is nuttig en nodig’ van 17 mei 2012 en ‘Samenwerken, ook qua cameragebruik!’ van 6 november 2012 op deze website.