Politiezones: vaak over het hoofd gezien in het Vlaams parlement

“In het Vlaams parlement wordt dikwijls gesproken over de lokale politiezones. Maar het is een federale bevoegdheid”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Misschien een beetje typisch voor het Vlaams parlement: debatteren over zaken, waarvoor het niet bevoegd is.
Het gegeven dat er inmiddels officieel een Vlaams minister van Justitie is in de persoon van Zuhal Demir zal dat er niet op verbeteren”, aldus Ludwig Vandenhove.

In de commissie  voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 4 februari 2020 was het weer zover toen het ging om de problematiek van het intrafamiliaal geweld.

“Cijfers verschillen tussen gerechtelijke arrondissementen. Inderdaad, maar dat heeft te maken met politiezones, die er prioriteit aan geven of niet”, zegt Ludwig Vandenhove. “Bovendien kunnen provincies daarin een ondersteunende rol spelen, zoals dat in Limburg gebeurd is. Maar ja, de provincies zullen na deze legislatuur wellicht sneuvelen met als grote voortrekker de N-VA.”

De vraag, het antwoord en het verloop van het debat kan u vinden op  www.vlaamsparlement.be, Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie.