Poppenspel 'Hoffelijke Hendrik' groot succes!

In de week van 21 april 2008 vonden de eerste voorstellingen plaats van het poppenspel ‘Hoffelijke Hendrik’ door het poppentheatergezelschap Houtekop voor de leerlingen van het 3e en 4e leerjaar van Sint-Truiden.
Zowel de leerlingen, als de leerkrachten waren erg enthousiast.

Ook werd de voorstelling op vrijdag 25 april 2008 bijgewoond door heel wat andere preventiediensten, jeugddiensten, lokale politiezones, directies van scholen, etc. om te bekijken of dit initiatief ook zou kunnen herhaald worden in hun gemeente of stad.
“Als initiatiefnemer ben ik zeer tevreden met dit succes”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

Het stadsbestuur van Sint-Truiden neemt al enkele jaren regelmatig initiatieven om tot meer verdraagzaamheid te komen.
Afgelopen zomer werd een campagne rond hoffelijkheid en verdraagzaamheid gevoerd samen met de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (fedasil), Gastvrij Sint-Truiden en enkele stadsdiensten.

 

 

Het thema hoffelijkheid werd door elke dienst op haar wijze ingekleurd en vormde een rode draad door heel wat evenementen en activiteiten die in de zomer plaatsvonden.
Waar voorgaande jaren pennen en appels werden uitgedeeld, kregen voorbijgangers nu een folder met een sticker erin. Aan de sticker was een wedstrijd verbonden.
Er was ook elk weekend een hoffelijke ridder in het straatbeeld aanwezig die folders over hoffelijkheid aan voorbijgangers uitdeelde.
Tijdens de eerste schoolweek verwelkomde de hoffelijke ridder de leerlingen en keek hij uit naar hoffelijke weggebruikers.

 

 

 

 

De bedoeling van deze zomercampagne was de verzuring en de onverdraagzaamheid in de maatschappij tegen te gaan en te streven naar een aangename en leefbare omgeving waar er respect is voor elkaar.
Hoffelijkheid vermindert verkeersagressie, ruzies en sluikstorten en draagt bij tot een betere integratie van verschillende culturen in de stad.

 

 

 

 

 

Ook de komende maanden en jaren zal het stadsbestuur het thema hoffelijkheid blijvend onder de aandacht brengen.
Op suggestie van Ludwig Vandenhove werd Theater Houtekop onder de arm genomen om een poppenspel te ontwikkelen waarin de verschillende thema’s (hoffelijkheid in het verkeer, milieu en integratie) van de campagne aan bod komen.
Zie ook de tekst ‘Poppentheater Houtekop en lokale politie hand in hand’, die op 20 oktober 2007 op deze website verscheen.

 

 

Theater Houtekop brengt sinds 1968 onafgebroken voorstellingen voor kinderen en volwassenen. De laatste jaren werd er werk gemaakt van het cultuur-educatief poppentheater zoals ‘Raya’, ‘Farao en co’ en dan nu ‘Hoffelijke Hendrik’. ‘De burgemeesterpop’ die enkele jaren geleden reeds opdook in ‘Het geheim van Guvelingen’ zal in ‘Hoffelijke Hendrik’ zijn wederoptreden maken.

 

 

De bedoeling van het poppenspel ‘Hoffelijke Hendrik’ is om de leerlingen van het eerste tot en met het vierde leerjaar te bereiken. Op deze manier worden respect en verdraagzaamheid (en integrale veiligheid) ook aan de jongste onder ons aangeleerd.

 

 

Voor de leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar van Sint-Truiden en voor de leerlingen van Gingelom en Nieuwerkerken vinden de voorstellingen plaats in oktober 2008.

 

 

Naast optredens van Theater Houtekop is er ook een werkboekje voor de leerlingen voorzien als pedagogische ondersteuning bij dit poppenspel. Huiscartoonist Dré Mathijs illustreerde dit werkboekje met prachtige tekeningen op kindermaat.

 

 

“Het doet altijd goed als eigen ideeën en/of initiatieven overgenomen worden door andere steden, gemeenten en/of politiezones”, aldus een tevreden Ludwig Vandenhove.

 

 

“Hiermee komen niet alleen de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken goed in beeld, maar evenzeer het Sint-Truidens poppentheatergezelschap Houtekop.
Het probleem van de hoffelijkheid en de (on)verdraagzaamheid begint reeds bij de allerkleinsten en bovendien ontsnapt ook de jeugd niet aan het steeds omvangrijker begrip (on)veiligheid en alles wat er onder ressorteert.
Deze poppenkastvoorstelling is een ideaal middel om hen reeds op jeugdige leeftijd vertrouwd te maken met het aspect leefbaarheid, of met een moeilijkere titel ‘integrale veiligheid", aldus Ludwig Vandenhove.

 

De poppenkastvoorstelling ‘Hoffelijke Hendrik’ begint met een korte inleiding van burgemeester Ludwig Vandenhove, waarin hij zijn eigen rol speelt.
Het gaat met andere woorden om een burgemeesterpop, die gebaseerd is op de figuur van Ludwig Vandenhove en die al eerder gebruikt is in het poppenspel van Theater Houtekop ‘Het geheim van Guvelingen’.
De stem van de pop is wel degelijk burgemeester Ludwig Vandenhove zelf.

 

 

"Ik speel liever mee in zulk écht poppentheater dan mee te draaien in de huidige politiek, die voor mij ook vaak een poppenkast geworden is", aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
"Ik ben 25 jaar geleden in de politiek gestapt. Vandaag heb ik vaak de indruk dat ik in een poppenkast terechtgekomen ben", zegt Ludwig Vandenhove.