Positief werkjaar 2013 voor vzw RLH

Het werkjaar 2013 is positief verlopen voor de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH).”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“Dat bleek tijdens de algemene vergadering van maandag 24 februari 2014.”

Hieronder vindt u het persbericht.

Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren (RLH) vzw sluit haar werkingsjaar 2013 positief af en kijkt hoopvol uit naar de toekomst.

Op maandag 24 februari 2014 stelde het Regionaal Landschap in aanwezigheid van alle partners - waaronder de 17 gemeenten van Zuid-Limburg - haar jaaroverzicht voor.
De totale omzet om deze projecten te realiseren bedroeg in totaal 1.600.000 euro.  Deze projectmiddelen komen vooral via Europa, plattelandsontwikkeling, Vlaanderen, de provincie, de gemeenten, …

Iedere gemeente betaalt 0,25 euro/inwoner lidgeld aan het Regionaal Landschap.  Elke euro die een gemeente afgelopen jaar investeerde in het Regionaal Landschap werd 14 euro. Dit dankzij de extra projectfinanciering die het Regionaal Landschap kon aantrekken. 

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zet zich samen met haar partners in voor de natuur, het landschap en de streekidentiteit van Haspengouw en de Voerstreek. Alle partners hebben voor de toekomst opnieuw het vertrouwen gegeven en willen verder gebruik maken van de dienstverlening en expertise van het Regionaal Landschap.”, zegt gedeputeerde van leefmilieu en natuur Ludwig Vandenhove.  
Met de afschaffing van de milieuconvenanten met de Vlaamse regering, zal de vzw de komende jaren nog concreter moeten samenwerken met gemeenten en steden (concretere projecten op het terrein realiseren.”

Enkele belangrijke activiteiten voor het komende jaar:

  • Rondom de 3 tumulisites van Gingelom werd er grond aangekocht die ingericht zal worden voor het publiek. Deze nieuw ingerichte sites zullen dit jaar feestelijk geopend worden op 15 juni
  • De omgeving van de Kluis van Vrijhern zal landschappelijk opgewaardeerd worden en zowel in als rond de kluis zal er historische duiding aangebracht worden
  • 18 mei zet het Kasteelpark Gaasterbos in Herk-de-Stad exclusief voor de landschapsdoedag zijn deuren open voor het grote publiek
  • 6 juli kan iedereen dan weer terecht op het klaprozenfestival in Heers.  Verschillende vierkanthoeves in Opheers zetten die dag hun deuren open
  • In de herfst is iedereen uitgenodigd voor “Bilzen de boom in”. Alden Biesen zet zijn hoogstamboomgaarden dan open zodat iedereen appels kan komen rapen en laten verwerken tot heerlijk appelsap via de ‘sapmobiel’.

Maandag werd ook met alle Zuid-Limburgse partners unaniem besloten dat de hoogstamboomgaard van het Kasteel van Rullingen best in eigendom van de provincie Limburg blijft als het kasteel verkocht wordt. Deze hoogstamboomgaard bevat een voor Vlaanderen unieke collectie fruitvariëteiten. Hij behoort tot ons historisch erfgoed en moet zeker behouden blijven.  Tevens loopt de landschapswandeling van Rullingen doorheen de boomgaard. In vergelijking met de andere wandelgebieden in Haspengouw is Rullingen een echte topper. Er werden in een periode van 7 maanden meer dan 63.000 wandelaars geteld.  Aangezien fruit de USP (Unique Selling Proposition) van Haspengouw is moeten we de geschiedenis van het fruit zeker kunnen behouden. Het fructuarium van Rullingen is daarin een belangrijk gegeven. Ook de toegankelijkheid van de boomgaard geeft een extra beleving aan de wandeling. Als het wandelpad verlegd moet worden langs de straat in plaats van door de boomgaard wordt dit een onveilige situatie voor de wandelaars.
De vzw Fruitstreek Museum heeft intussen een brief gestuurd naar de provincie Limburg om deze beslissing te ondersteunen.

De slotconclusie van alle partners op de Algemene Vergadering van het Regionaal Landschap was: Samen sterk voor een mooier landschap in Limburg met bijzondere aandacht voor de verschillende streken en hun identiteit.

Meer info:
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove – 0475 44 68 72

De realisaties van het afgelopen jaar vindt u in de brochure en de powerpointpresentatie in bijlage of op de website www.rlh.be/infofolders/folders.

 

Zie onder andere Landschap van Haspengouw en Voeren werd weer wat mooier. www.vilt.be, 27-02-2014.

Zie ook Jaaroverzicht 2013 Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH) vzw van 26-02-2014 op deze website.