Preventieplan woninginbraken

“Uw woning beveiligen tegen inbraak hoeft niet altijd duur en omslachtig te zijn.”, zegt gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove. “Het kan ook eenvoudig en goedkoop.”

De burger is de eerste en een belangrijke schakel tegen de plaag van woninginbraken. Vandaar dat de provincie Limburg, in samenwerking met alle Limburgse politiezones, een gezamenlijk preventieplan opzet, waarbij het de bedoeling is zoveel mogelijk huizen in Limburg te bezoeken om een anti-inbraakadvies te geven.

Ondanks een daling in 2013, blijft het cijfer qua woninginbraken in Limburg te hoog.
Elke inbraak is ter één teveel.”

Hieronder vindt u de perstekst.

Provincie Limburg pakt inbraken in woningen aan met gezamenlijk preventieplan

Limburg wordt steeds veiliger. Toch piekt het aantal inbraken in woningen, al stellen we een daling vast in het voorlopige cijfer voor 2013.
Gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove bouwde samen met gouverneur Herman Reynders aan een gezamenlijk preventieplan voor 2014 – 2019.

Het voorlopige cijfer van geregistreerde woninginbraken in 2013, dit betekent een daling van 9,57% ten opzichte van de 3990 geregistreerde woninginbraken in 2012.
Toch blijft dit een hoog cijfer zoals u kan zien in de cijfers hieronder en blijft gezamenlijke actie noodzakelijk.

  • 2005      2174
  • 2006      2697
  • 2007      2575
  • 2008      2883
  • 2009      2657
  • 2010      2697
  • 2011      3211
  • 2012      3990
  • 2013      3608 (voorlopige raming)

De basis van het preventieplan is het proactief aanbieden van preventieadvies, door het uitvoeren van een groot aantal huis-aan-huisbezoeken. De volgorde van de bezoeken wordt bepaald op basis van een risicoanalyse per gemeente, in overleg met politie. Specifieke ‘hot spots’ of ‘risicowijken’ krijgen prioriteit.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
Goed advies hoeft niet altijd het resultaat te zijn van een omslachtige noch dure procedure.”

Het ultieme streefdoel is in deze legislatuur elk Limburgs huishouden een individueel aanbod van diefstalpreventieadvies te doen.

De huis-aan-huisbezoeken worden uitgevoerd door de gemeenschapswacht, vrijwilligers of de politie. Op basis van deze huis-aan-huisbezoeken worden adviezen op maat uitgebracht door de diefstalpreventieadviseurs. De volledige uitleg vindt u in de nota als bijlage.

 

Zie onder andere Provincie Limburg pakt inbraken in woningen aan met preventieplan. www.limburg-actueel.be, 10-01-2014. Start je dag en journaals van 10u, 11u en 12u30 op Radio2, 10-01-2014. Provincie pakt woninginbraken aan. Het Nieuwsblad, 11-01-2014, p.40. Aantal woninginbraken in Limburg daalt. Het Belang van Limburg, 11-01-2014, p. 29. Provincie Limburg pakt inbraken in woningen aan met gezamenlijk preventieplan. limburg.s-p-a.be, 13-01-2014.

Zie ook Staten-Generaal Diefstal in woningen van 18-12-2013 en Zo hou je ongewenste gasten buiten! van 08-02-2013 op deze website.