Primeur in Vlaanderen: Sint-Truiden pakt uit met een speeltuin voor senioren!

In de buurt van de Britse stad Manchester is de eerste echte speeltuin voor senioren geopend.
Toen burgemeester
Ludwig Vandenhove/> dit hoorde, besloot hij onmiddellijk een dergelijk initiatief voor Sint-Truiden uit te werken.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden zal als eerste in Vlaanderen overgaan tot de aankoop van bewegingstoestellen voor senioren.
In de omgeving van domein ’t Speelhof en rusthuis ’t Meiland zullen in de zomerperiode verschillende speeltuigen worden geplaatst. Deze toestellen zijn verplaatsbaar en kunnen eventueel op andere locaties geplaatst worden naargelang hier nood aan is.De aankoop van deze speeltoestellen kadert in het gezondheids- en seniorenbeleid van de stad Sint-Truiden.
Onderzoek uit Finland en Spanje geeft aan dat het gebruik van dergelijke toestellen een positief effect heeft op het fysiek functioneren en het algemeen welbevinden van senioren en medioren.
Menig wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ouderen een risicogroep voor beweegarmoede vormen. Dat bewegen een positief effect heeft op de spierkracht, de flexibiliteit, het uithoudingsvermogen, het risico op vallen, botbreuken en hart- en vaatziekten, moet niet langer bewezen worden. Vandaar ook dat er geopteerd wordt om de toestellen te plaatsen in de omgeving van een rusthuis.
Dat het plaatsen van zo een bewegingspark ook een grote invloed heeft op het verhogen van het sociaal contact voor senioren, is uiteraard ook een zeer belangrijke beweegreden. De toestellen kunnen zowel individueel gebruikt worden of kunnen worden geïntegreerd in bepaalde trainingsprogramma’s van verenigingen en diensten voor ouderen.
Uiteraard zijn ook kinderen toegelaten op de seniorentoestellen. Het is de bedoeling dat de generaties - grootouders en kleinkinderen - 'mixen'.

Met dit initiatief wil het stadsbestuur, als onderdeel van een globaal sociaal en seniorenbeleid, de Truiense senioren zoveel mogelijk kansen geven om - individueel of in groep - aan beweging te doen, wat hun gezondheid alleen maar ten goede kan komen.