Pritty Kaur heeft een eigen website!

Pritty Kaur, 7e kandidaat op sp.a/Lijst Burgemeester, heeft een eigen website ontwikkeld.

“Zeker de moeite om eens te gaan kijken op www.prittykaur.be.”, zegt lijsttrekker en burgemeester Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het voorwoord dat Ludwig Vandenhove geschreven heeft voor de website.

Welkom op de site van Palwinder (Pritty) Kaur

Ik ben fier als burgemeester van de stad Sint-Truiden dat Pritty mij gevraagd heeft om deze korte inleiding voor haar website te schrijven.

Pritty is de veruiterlijking van iemand, die goed geïntegreerd is in Sint-Truiden.
Zij is er in geslaagd haar oorspronkelijke cultuur te behouden en zich voldoende aan te passen aan de Belgische en de Sint-Truidense cultuur.
Zij weet beide perfect met elkaar te verzoenen.
Kortom, een voorbeeld voor het gevoerde integratiebeleid in Sint-Truiden, ook al is dit op de eerste plaats haar eigen verdienste.

Pritty werkt sedert 18 april 2010 op de dienst mobiliteit van de stad Sint-Truiden en ik ben blij dat zij kandidaat is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 op de sp.a/Lijst Burgemeester.
Voor mij is dit de veruiterlijking van de houding, die de sp.a en ik als burgemeester sedert 1995 al aannemen ten opzichte van de allochtone gemeenschappen in Sint-Truiden in het algemeen en de Sikhsgemeenschap in het bijzonder.

Ik heb Pritty als kandidaat gevraagd voor onze lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012, omdat een verkiezingslijst bij uitstek de afspiegeling moet zijn van de bevolking. Bovendien kiezen we bewust voor een vrouw, omdat er bij de Sint-Truidense bevolking, waar de Sikhs nochtans goed aanvaard en geïntegreerd zijn, vaak nog vragen gesteld worden over de rol van de vrouw in het Sikhisme.

Ik geloof in Pritty Kaur en ben ervan overtuigd dat zij, als goed voorbeeld van integratie in Sint-Truiden, heel wat Truienaren zal kunnen overtuigen om op haar te stemmen omwille van haar persoonlijkheid, inzet en doorzettingsvermogen, maar ook omwille van het gevoerde integratiebeleid.
Immers, Pritty is op 11-jarige leeftijd in 2000 in Sint-Truiden toegekomen en is ondertussen écht één van ons geworden.

De bedoeling van deze website is dat u nader kan kennis maken met Pritty als politicus, maar ook met een gewone jonge vrouw, die het wil maken in onze samenleving.
Regelmatig zal u hier teksten van haar op zien verschijnen, maar ook van sp.a/Lijst Burgemeester en/of van mijzelf, zeker tijdens de verkiezingsperiode.
Bij verkiezingen moet de ganse bevolking, via zoveel mogelijk kanalen, bereikt worden.

Wat mij opvalt en zeker ook als ik met Pritty en andere leden van de Sikhsgemeenschap praat, is dat blijkbaar sommige politici zich al die jaren niets hebben aangetrokken van integratie van allochtonen en van de Sikhsgemeenschap, maar nu wel proberen hun stemmen te winnen.
Er is niet nieuws onder de zon: hetzelfde geldt voor stemmen, die politici nu proberen te krijgen bij alle mogelijke autochtone groepen, waar ze de voorbije 6 jaar niet of nauwelijks te zien zijn geweest en/of in geïnteresseerd zijn geweest.
Alsof al deze mensen, ook de allochtone gemeenschap en de Sikhsgemeenschap, niet slimmer zouden zijn!

Nog dit: de teksten, die op de website van Pritty zullen terug te vinden zijn, zullen misschien niet altijd in het correcte Nederlands geformuleerd zijn, maar dit is eerlijk.
Pritty heeft al heel wat inspanningen gedaan om onze taal te spreken en doet die nog dagelijks, maar perfect is het nog niet.

De slogan ‘Geen integratie zonder communicatie’ past bij niemand beter dan bij Pritty.

Ik wens haar veel succes bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Met vriendelijke groeten

Ludwig Vandenhove
burgemeester
lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen (witte stembrief)
lijsttrekker provincieraadsverkiezingen (groene stembrief)

Zie onder andere ook de teksten ‘Sikh-vrouwen in Haspengouw’ van 20 maart 2012 en ‘sp.a/Lijst Burgemeester officieel bekendgemaakt’ van 2 juli 2012 op deze website.