Project parkrangers verankerd tot 2018

De Vlaamse regering heeft op vrijdag 16 mei 2014 beslist om de toegezegde 1,5 miljoen EURO in het kader van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) voor de financiering van de parkrangers integraal over te maken aan Limburg.
De verdeling van de middelen over de verschillende projecten zal gebeuren via de vzw Centrum voor Duurzaam Groen (CEDUGRO), waar gedeputeerde Ludwig Vandenhove voor bevoegd is.

Dit is een goede beslissing, én voor het onderhoud van de Limburgse natuur, én voor de personen, die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.”, zegt Ludwig Vandenhove.  “En zo is Limburg niet afhankelijk van een eventuele nieuwe beslissing door de toekomstige Vlaamse regering.”

Hieronder vindt u het persbericht.

Vlaamse Regering keurt SALK-financiering voor project “Parkrangers” goed

In januari 2014 kondigde gedeputeerde voor leefmilieu en natuur Ludwig Vandenhove reeds goed nieuws aan voor de “parkrangers” en de gemeenten die via de regionale landschappen van deze diensten gebruik maken: voor een periode van 5 jaar werd namelijk een budget voorzien van 5 miljoen EUR. 3,5 miljoen EUR hiervan wordt voorzien vanuit de provincie Limburg.
De Vlaamse Regering zette vandaag het licht op groen voor de financiering van de overige 1,5 miljoen EUR in het kader van het SALK (Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat).

De aansturing en coördinatie van de Parkrangers gebeurt door de 3 regionale Landschappen (Regionaal Landschap Lage Kempen, Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren en Regionaal Landschap Kempen & Maasland) die méér dan 20 jaar ervaring hebben met projecten op het snijvlak van duurzaam toerisme, recreatie, natuur en landschapszorg. 

Limburg is de meest groene provincie van Vlaanderen en de kwaliteit van onze natuur zorgt voor een plek waar het leuk is om te wonen, te werken en te recreëren. Bovendien lokt de Limburgse natuur jaarlijks heel wat toeristen, die via bestedingen een positief effect hebben op de lokale economie. 80% van de toeristen blijkt voor Limburg te kiezen als vakantiebestemming vanwege het groen, de rust en de stilte.
“Om in Limburg onze huidige status als  ‘groene’ provincie te behouden en verder te ontwikkelen, is het onderhouden en het versterken van de landschappelijke (beeld)kwaliteit een absolute must. Onze parkrangers zijn met andere woorden onontbeerlijk voor ons groen en onze economie.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Voor sp.a is de creatie van tewerkstelling 1 van de belangrijkste doelstellingen van het SALK. Vlaamse viceminister-president Ingrid Lieten is dan ook tevreden dat collega-Vlaams minister Freya Vandenbossche deze succesvolle tewerkstelling voor laaggeschoolden in Limburg vandaag heeft kunnen veiligstellen.
Het project “Parkrangers” is één van de enige projecten dat rechtstreeks zorgt voor tewerkstelling voor laaggeschoolden. 6 ploegen van telkens 5 doelgroeparbeiders en 1 ploegbaas (= 36 groenjobs) uit de sociale economie staan in voor de basiskwaliteit van het landschap.
Ze worden ingezet in alle 44 gemeenten van Limburg, voornamelijk in de 11 Grote Landschappelijke Eenheden zoals o.a. de Hoge Kempen, Haspengouw, Kempen-Broek, Bosland of De Wijers
.”, aldus Ingrid Lieten.

 

Zie onder andere Parkrangers kunnen weer 5 jaar aan de slag blijven. Het Belang van Limburg, 17-05-2014, p. 37.

Zie ook Parkrangers blijven aan het werk van 30-01-2014 op deze website.