Prostitutie is één zaak, verkeersonveiligheid een andere!

“Het spijtige dodelijke ongeval op Hemelvaartdag (donderdag 9 mei 2013) op de Chaussée d’amour in Brustem (Sint-Truiden) doet bij sommigen de stoppen weer doorslaan.
Een nuchtere analyse is ver weg.”, zeggen sp.a-fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Voor alles willen wij onze innige deelneming betuigen aan de familie van de verongelukte motorrijder Arno Peeters.”.

“In zulke situaties moeten politici nuchter blijven in hun reacties en niet al te snelle, vaak verkeerde conclusies trekken, waar dan meestal achteraf niets meer over gezegd wordt.
Het gaat om een spijtig dodelijk ongeval en het is aan de verkeersdeskundigen en/of de verzekering(en) om uit te maken hoe dit verder afgehandeld wordt.”, zegt Filip Moers.

“In de voorbije 18 jaar heb ik als burgemeester een duidelijk beleid uitgetekend rond prostitutie in het algemeen (legaliseren) en op de Luikersteenweg in het bijzonder.
Ik was hiermee de eerste politicus in België die hier tenminste een visie rond had en heeft waar iedereen voor of tegen kan zijn.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Hetzelfde geldt voor de herinrichting van de Luikersteenweg. Ook hier zijn door het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse gemeenschap (de Luikersteenweg is op die plaats een gewestweg) in de voorbije 18 jaar heel wat fundamentele ingrepen gebeurd, in overleg met de stad Sint-Truiden (verkeerslichten aan de Borgwormsesteenweg; rotonde aan de ingang van het vroegere militair domein van Brustem; hertekening van de rijvakken, waarbij er op heel wat plaatsen niet zomaar mag overgestoken worden; materieel onmogelijk om nog de Luikersteenweg over te steken op sommige locaties via vluchtheuvels).
Er gelden tevens op bijna de ganse zone snelheidsbeperkingen van 70 km/uur.

Uit ongevallenanalyses blijkt dat het meestal om stoffelijke schade gaat (zogeheten kop-staart-aanrijdingen).                                                                                                                                                         

De aangekondigde studiebezoeken van schepen Pascal Vossius (Open VLD) aan Antwerpen en Brussel zullen geen zoden aan de dijk brengen. Deze buurten zijn immers historisch gegroeid en elke situatie is anders en bijgevolg ook niet vergelijkbaar.

Uiteraard kunnen bijkomende initiatieven overwogen worden, maar we mogen nooit de essentie uit het oog verliezen: er zijn verkeersregels en het basisgegeven is dat die gerespecteerd moeten worden.

Als politici moeten we kunnen een onderscheid maken tussen verkeersveiligheid en prostitutie.
De verkeersveiligheid moeten we overal zoveel mogelijk optimaliseren, ook op de Luikersteenweg.
Prostitutie is voor ons een wezenlijk onderdeel van de maatschappij en kan voor ons binnen een goed afgebakend kader. Daarom blijft sp.a pleiten voor een legalisering in plaats van de grijze (on)wettelijke zone waarin het zich nu bevindt.
“In de voorbije 18 jaren heb ik systematisch de sector laten controleren op alle mogelijke elementen.”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Wij respecteren de visie van burgers en politici, die nu opnieuw met het voorstel komen om de gordijnen verplicht dicht te laten doen op de Chaussée d’amour, maar we delen dat standpunt niet.
De uitbaters zullen dan andere manieren vinden om de meisjes zich te laten ‘aanprijzen’ (wedden dat ze vaker op straat zullen staan). Bovendien hebben regels en reglementen maar zin als ze ook effectief gecontroleerd kunnen worden.
De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken heeft echt andere prioriteiten.

We blijven erbij: dit blijft een spijtig ongeval met een motorrijder.
Voor ons nog maar eens de bevestiging dat motorrijders een kwetsbare groep in het verkeer vormen.
Het vorig dodelijk ongeval was er eveneens een met 2 motorrijders.”, besluiten Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

Zie onder andere ‘Dit is bijna lijkenpikkerij!‘ van 18 mei 2012 op deze website.