Provinciale drone ingezet voor opsporen zwartwerk in fruitsector

Op vrijdag 15 juni 2018 werd de provinciale drone van Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) ingezet door de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken voor het opsporen van zwartwerk in de fruitsector.

“Nog maar eens de bevestiging dat het provinciale niveau nuttig is, ook in het veiligheidsgebeuren, ondanks de visie van sommige politieke partijen en politici”, zegt gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove.
“Ik hoop dat deze drone de komende periode heel actief gaat ingezet worden door Limburgse gemeenten en Limburgse brandweer- en politiezones. Dat is immers de bedoeling: de Limburgse besturen en hun personeel vertrouwd te maken met het gebruik van drones.”

Hieronder vindt u het artikel dat hierover verschenen is in Het Belang van Limburg van zaterdag 16 juni 2018.

 Zie ook Provincie Limburg zet veiligheidsdrone in boven Limburg   van 03-07-2017 op deze website.