Provinciale subsidie voor herinrichten en openleggen Logebeek in Sint-Truiden

 

Op voorstel van gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove ging de Limburgse deputatie op donderdag 31 mei 2018 principieel akkoord om de geplande werken aan de Logebeek in Sint-Truiden voor 25% te subsidiëren.

Het project, ook wel ‘Natuurtechnische Milieubouw (NTMB)-project Berg-op-Zoom’ genoemd, is een initiatief van de Watering van Sint-Truiden en draagt bij aan een betere waterhuishouding, vismigratie en natuurwaarde in het gebied”, zegt Ludwig Vandenhove.

De definitieve beslissing hierover wordt genomen door de provincieraad op woensdag 20 juni 2018.

Hieronder vindt u het persbericht.

Zie onder andere Provinciale subsidie voor herinrichten en openleggen Logebeek in Sint-Truiden. www.limburg.be, 04-06-2018.

Foto: Ingebuisde Logebeek, Watering van Sint-Truiden