Provinciale subsidies aankoop natuurterreinen afgeschaft

De CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid in de Limburgse provincieraad heeft de subsidies voor de aankoop van natuurterreinen afgeschaft.

Onvoorstelbaar”, zegt gewezen gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
Net op een ogenblik dat er nood is aan natuurverbindingen en meer biodiversiteit, onder andere in de strijd voor een beter klimaat.

Maar het is ook weer een verdere stap in de ontmanteling en de afschaffing van de provincies. Het gaat hier om een expliciete bevoegdheid van het provinciale niveau en dan toch deze beslissing.
De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld debatteren zelfs niet meer over de afschaffing van de provincies, ze ontmantelen ze nu gewoon door activiteiten en initiatieven af te bouwen.
Heeft vooral niet de CD&V zowel bij de provincieraadsverkiezingen in 2018, als bij de Vlaamse parlementsverkiezingen in 2019 precies van het behoud van de provincies niet één van de hoofdpunten van hun programma gemaakt?
Puur kiezersbedrog!

Nog vorige week is vanuit het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) naar aanleiding van de jaarlijkse Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA)-dag net gepleit om deze subsidies aan te wenden om stukken natuur met elkaar te verbinden. (1)

En dan de houding van bevoegd gedeputeerde Bert Lambrechts: hij stelt zijn beloofde overleg met de natuurverenigingen net zolang uit tot de subsidiereglementen zijn afgeschaft.
Sp.a fractieleider Jean-Paul Peuskens zei terecht in de provincieraad van woensdag 19 februari 2020 “donderdag overleggen over iets wat je woensdag hebt afgeschaft…dwaas gedrag”. (2)
Gewoon een laffe houding!

De talrijke leden van de Limburgse natuurorganisaties zullen het hopelijk onthouden.”