Provinciale Visserijcommissie

"De Provinciale Visserijcommissie (PVC) is één van mijn bevoegdheden, die minder in het nieuws komen", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

De Wet op de Riviervisserij van 1 juli 1954 (1) bepaalt dat er in elke provincie een PVC actief is.
Gouverneur Herman Reynders is voorzitter van de PVC Limburg. Deze taak is gedelegeerd naar een afgevaardigd voorzitter, gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

De PVC is een overlegplatform van de hengelaars, de overheden en de relevante waterbeheerders.
De commissieleden zijn aangewezen door de meest gekwalificeerde vissersverenigingen en vertegenwoordigen zoveel mogelijk de verschillende streken van de provincie en de belangrijkheid van de groeperingen.

Elke PVC heeft een vertegenwoordiger in het Centraal Comité van het Visserijfonds in Brussel.
Jaarlijks leggen de vijf visserijcommissies, de wetenschappelijke instellingen en de buitendiensten van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) hun voorstellen neer voor de opmaak van de begroting van het Visserijfonds.

De opbrengst en verkoop van visverloven wordt door het Visserijfonds geïnvesteerd in de uitvoering van het visserijbeleid, waaronder de jaarlijkse herbepotingen en acties ter verbetering leefomgeving vissen en het voorzien van hengelfaciliteiten in elke Vlaamse provincie.

“Het is een bevoegdheid, die zo wat op de grens ligt van sport/recreatie en natuur.
Waar er vroeger nog al wat wederzijds onbegrip was, is dit enorm verbeterd.”
, aldus Ludwig Vandenhove.

Op vrijdag 20 mei 2016 ging de laatste vergadering van  de PVC door met Raymond Dupont als secretaris.

Raymond, die ik al jaren ken, onder andere vermits hij in Brustem (Sint-Truiden) woont, was meer dan 20 jaar secretaris van de PVC.
Hij wordt aanstaande zaterdag 28 mei 2016 65 jaar en gaat na 47 jaar met pensioen.

Na de vergadering van de PVC op vrijdag 20 mei 2016 hielden de leden, samen met een aantal collega's van het provinciebestuur, eraan officieel afscheid te nemen van Raymond.

 

Dit afscheid is een veruiterlijking van de actuele situatie van de overheid in het algemeen en de actuele situatie bij de provincies en de evolutie van het personeelsbestand bij de provincie Limburg in het bijzonder.
Oudere ambtenaren gaan met pensioen, 1 op 2 wordt vervangen bij de provincie Limburg. Dit wil zeggen dat het provinciebestuur minder mogelijkheden qua tewerkstelling zal bieden naar de toekomst toe en dat het personeelsbestand systematisch veroudert.
Het personeelsbestand van de provincie Limburg is van juli 2014 tot mei 2016 geëvolueerd van 1 107 naar 1 034 medewerkers.  

Bedankt Raymond voor al die jaren!

 

(1) Zie http://www.vvhv.be/images/Co%C3%B6rdinatie_visserijwetgeving__v_15032013.pdf.

 

Zie ook Systeem loopbaanonderbreking op de helling bij gemeenten en provincies van 09-02-2016 en De interne staatshervorming en het personeelsbeleid van de provincie Limburg van 26-08-2013 op deze website.