Provincie demonstreert e-tendering aan gemeenten en OCMW’s

Op donderdag 19 september 2013 waren de Limburgse  gemeente- en Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-besturen te gast in het provinciehuis voor een demonstratie van e-tendering.

Gezien de grote belangstelling (er waren 84 inschrijvingen) was er een voormiddag- en een namiddagsessie.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove ontving de geïnteresseerden en verzorgde de inleiding.

“Dit initiatief kadert binnen de meer concrete en meer ondersteunende werking van het provinciebestuur naar de Limburgse gemeenten en steden toe.”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Het systeem van e-tendering maakt de aanbestedingsprocedure doorzichtiger en eenvormiger en zal een aantal misverstanden uitschakelen.
Vanuit de provincie Limburg zullen wij de Limburgse gemeenten en steden actief blijven ondersteunen bij deze e-tendering. Bovendien bekijken we momenteel hoe het provinciebestuur een aantal type-bestekken op het extranet (specifiek internet vanuit de provincie voor de lokale overheden) kan plaatsen, zodat gemeenten en steden er beroep op kunnen doen. Ook zullen gemeenten en steden, nog meer dan in het verleden, terecht kunnen bij de juridische dienst voor eventuele vragen.

Hieronder vindt u het volledige persbericht.

Provincie demonstreert e-tendering aan OCMW- en gemeentebesturen

Donderdag 19 september 2013 ontving gedeputeerde Ludwig Vandenhove de Limburgse OCMW- en gemeentebesturen die aan de slag willen gaan met e-tendering.
E-tendering is een applicatie die het mogelijk maakt de procedure van aanbestedingen via elektronische weg te doen. De federale en de Vlaamse overheid hebben hiervoor de regelgeving aangepast en een uniek webplatform ontwikkeld. Beide overheden gebruiken dit platform reeds intens.

De bepalingen over het elektronisch gunnen van overheidsopdrachten uit Europese richtlijnen zijn omgezet en geïntegreerd in de federale regelgeving overheidsopdrachten.
Ook de provincies en de lokale besturen zullen binnenkort verplicht worden e-tendering toe te passen. De provincie Limburg wil vanuit haar ondersteunende rol naar gemeenten en steden de implementatie ondersteunen en organiseerde daarom deze demonstraties.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove licht toe: “We willen een antwoord bieden op de meest voorkomende vragen: Hoe begin ik hieraan? Hoe zit het juridisch? Hoe organiseer ik mij ICT-matig?
Zelf zijn we als provinciebestuur, na de nodige testen, begonnen met de geleidelijke toepassing van e-tendering. In eerste instantie zijn we hiermee begonnen voor gemeentelijke wegenwerken waarvan wij de aanbesteding organiseren. Ondertussen hebben reeds een aantal geslaagde aanbestedingen achter de rug, tot tevredenheid van het bestuur en de aannemerssector. Vandaag willen we deze kennis en ervaring delen met de lokale overheden die nog met e-tendering van start moeten gaan
.”

Aan e-tendering zijn vele voordelen verbonden, zowel voor de besturen zelf, als voor de ondernemingswereld, die sterk vragende partij hiervoor is, in het bijzonder de bouw- en aannemersector.

Ik ben ervan overtuigd dat de provincies en de lokale besturen zoveel mogelijk moeten samenwerken, om in tijden van schaarste de uitdagingen van de toekomst efficiënt aan te pakken.
Met de organisatie van deze praktische demonstratie inzake e-tendering hebben we vandaag weer eens een concrete ondersteuning gegeven aan onze gemeenten en steden.
Ik hoop dan ook dat al deze initiatieven leiden naar een intensieve kennisdeling en samenwerking
”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

Zie onder andere Provincie demonstreert e-tendering. Het Laatste Nieuws, 20-09-2013, p.20.

Zie ook ‘Klimaatgemeenten’ opnieuw bijeen van 06-05-2013 en Europa keurt klimaatplannen Limburgse gemeenten goed van 10-09-2013 op deze website.

Tags: