Provincie Limburg moet aankoop natuurterreinen blijven subsidiëren

De Limburgse deputatie heeft de intentie om de aankoopsubsidie voor natuur en natuureigendommen te schrappen. (1)

Een domme beslissing zonder enige visie op lange termijn”, zegt gewezen gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
Persoonlijk vind ik het bijzonder pijnlijk dat een beleid zo afgebroken wordt.

Limburg is precies aantrekkelijk voor bezoekers en toeristen omwille van de grote hoeveelheid groen en natuur.
Limburg is de groenste Vlaamse provincie met 40 procent van de beschermde Vlaamse natuur.
Die situatie moeten we koesteren, onderhouden en nog uitbreiden.
Met deze beslissing gebeurt net het omgekeerde.

In Limburg vinden we niet minder dan 90 procent van alle voorkomende Vlaamse planten- en dierensoorten terug.
In de meeste gevallen is Limburg dé toegangspoort voor terugkeersoorten.
Deze beslissing is een zware klap voor de natuur, de biodiversiteit, het klimaat en het toerisme.

Het beleid van de deputatie is jaren geweest om gronden te verwerven om alzo te komen tot  grotere en robuustere eenheden natuur.
Op die manier ondersteunde het provinciebestuur de terrein beherende verenigingen en de talrijke vrijwilligers, onder andere via een aankoopsubsidie van 8 procent van de aankoopprijs. Dus er zal minder natuur door aankoop kunnen gevrijwaard worden en er zijn minder middelen ter beschikking voor de reeds verworven natuur.”

Steun Natuurpunt Limburg door schriftelijk te reageren bij gedeputeerde Bert Lambrechts (N-VA)!