Provincie Limburg slaat handen in elkaar met gemeenten en steden!

“Als provincie Limburg moeten we Limburgse gemeenten en steden zeker ondersteunen. Ik sta volledig achter het voorstel van burgemeester van Lommel en federaal volksvertegenwoordiger Peter Vanvelthoven om zoveel mogelijk aankopen voor Limburgse gemeenten en steden gezamenlijk te organiseren (1). Maar er zijn nog heel wat andere mogelijkheden tot samenwerking tussen de gemeenten en steden, en de provincie.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht zoals het verspreid werd op 4 maart 2013.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove wil de handen in mekaar slaan met de Limburgse gemeenten

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove is opgetogen met het initiatief van de Lommelse burgemeester Peter Vanvelthoven om vanuit de gemeenten groepsaankopen te organiseren. “Ik hoop dat nog meer gemeenten dan de huidige 8 gaan aansluiten bij het initiatief”, zegt Ludwig Vandenhove. De elektronische aanbesteding die de provincie Limburg afgelopen donderdag georganiseerd heeft voor de gemeente Meeuwen-Gruitrode voor asfalteringswerken kadert in dezelfde doelstelling van vereenvoudiging en besparing. “De volgende stap is dat de provincie Limburg haar gemeenten ondersteunt in het implementeren van dit nieuwe systeem, dat een win-win is, zowel voor de bedrijven als voor de overheid.”

Burgemeester Peter Vanvelthoven stelt net als gedeputeerde Ludwig Vandenhove vast dat steeds meer Vlaamse bevoegdheden worden doorgeschoven naar het lokale niveau, zonder de extra middelen die daarvoor nodig zijn. De gemeentebudgetten worden steeds krapper en extra personeelskosten zijn nu geen optie. “De groepsaankopen betekenen besparingen op 2 gebieden: lagere personeelskost en lagere aankoopprijzen.”, lichtte hij afgelopen zaterdag reeds toe in Het Belang van Limburg.

Bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove ziet ook heil in elektronische aanbestedingen om de kosten van de provincie Limburg en haar gemeenten te drukken. De gemeente Meeuwen-Gruitrode was de eerste om een pilootproject uit te voeren. Elektronisch aanbesteden betekent ook een serieuze vermindering van de administratieve lasten voor de bedrijven die willen inschrijven, zowel overheid als bedrijfsleven doen er dus hun voordeel aan.
Lode Ceyssens, burgemeester van Meeuwen-Gruitrode bevestigt dit:  “Bij administratieve vereenvoudiging wint inderdaad iedereen: het gemeentebestuur en de bedrijven. De gemeente Meeuwen-Gruitrode is dan ook tevreden dat ze als pilootgemeente mocht fungeren. Het is een goed idee dat de provincie de gemeenten verder blijft coachen bij het uitrollen van deze elektronische aanbestedingen.

Na deze eerste succesvolle ervaring wil gedeputeerde Ludwig Vandenhove nu snel werk maken om het elektronisch aanbesteden, ook wel ‘E-tendering’ genaamd, in te voeren. Dit niet enkel bij de provincie, maar ook voor de gemeenten:  “Voor de meeste gemeentebesturen moet de omschakeling naar E-tendering nog gebeuren. Nochtans zijn ook deze besturen belangrijke aanbestedende overheden en is er een Europese richtlijn in wording die ook lokale besturen op termijn zal verplichten om het elektronisch indienen van offertes toe te staan.
De provincie Limburg wil haar steentje bijdragen om de Limburgse gemeenten hierin bijkomend en praktisch te ondersteunen. Concreet wil zij in de loop van het jaar praktische informatiesessies organiseren voor gemeenten om hen te laten kennismaken met E-tendering en te helpen bij de invoering ervan in hun gemeente.
Op deze manier maakt de provincie haar rol als dienstverlener ten aanzien van de gemeenten waar en zorgt ze tegelijkertijd voor administratieve vereenvoudiging en kostenbesparing, ook bij de bedrijven.” , besluit Ludwig Vandenhove.

Omgekeerd wil hij samen met burgemeester Peter Vanvelthoven bekijken of de provincie en al haar instellingen kunnen aansluiten op het systeem van groepsaankopen.

  1. Zie ‘Groepsaankopen door acht gemeenten’, Het Belang van Limburg, 2 & 3 maart 2013, p.1

Zie onder andere ‘Stad Limburg!’ van 4 maart 2013 op deze website.

 

 

Tags: