Provincie Limburg steunt gezondheidsonderzoek Genk-Zuid

De Limburgse deputatie heeft op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove op donderdag 4 september 2014 een subsidie toegekend van 40.000 EUR als aandeel in een gezondheidsonderzoek voor Genk-Zuid.

Ludwig Vandenhove: “Als voorzitter van de ‘Provinciale Stuurgroep Genk-Zuid’ geloof ik nog al in het concept dat de stad Genk toepast. Vandaar deze provinciale subsidie.
Moest de bouw van de afvalenergiecentrale doorgaan in Berngen, zou ik hetzelfde willen doen. Dit is trouwens mee opgenomen in de randvoorwaarden bij de vergunning.

Samen met schepen van leefmilieu Joke Quintens bekijk ik hoe we een studiedag zouden kunnen organiseren, waarbij dit model voorgesteld wordt aan andere Vlaamse provincies en gemeenten.”

Hieronder vindt u het persbericht.

Provincie Limburg steunt gezondheidsonderzoek Genk-Zuid

Hasselt, 4 september 2014 - Op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove besliste de Limburgse deputatie om naar aanleiding van de 2de budgetwijziging 2014 die wordt voorgelegd aan de provincieraad in de zitting van oktober aanstaande een eenmalige nominatum subsidie aan de Stad Genk toe te kennen als tussenkomst in een onderzoeksbudget voor de uitvoering van “Cross-sectioneel gezondheidsonderzoek Genk-Zuid”.

Reeds heel wat jaren is de uitstoot van bedrijven actief op het industrieterrein Genk-Zuid en de gevolgen daarvan voor de gezondheid van burgers in de omliggende gemeenten een grote bezorgdheid.
Na een breed onderzoek (biomonitoring) in 2011 door het Steunpunt Milieu en Gezondheid werd in 2012 een actieplan opgesteld om de uitstoot en de impact daarvan tot een minimum te beperken.
Een van de maatregelen uit dit actieplan is een verdere opvolging van de gezondheid via biomonitoring van de 14-15-jarigen in de omgeving van industriegebied Genk-Zuid.

Voor de financiering en opvolging van dit nieuwe gezondheidsonderzoek sloten de Stad Genk en de Vlaamse overheid een overeenkomst. De provincie is geen rechtstreeks betrokken partij, maar via de ‘Provinciale stuurgroep Genk-Zuid’, onder voorzitterschap van gedeputeerde Ludwig Vandenhove, worden de werking van de voor het onderzoek verantwoordelijke technische werkgroep en de uitvoering van dit onderzoek opgevolgd.

Bevoegde gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “Het totale onderzoeksbudget bedraagt 200.000 EUR, gelijk verdeeld tussen de Vlaamse overheid en de betrokken gemeenten. De Stad Genk vroeg schriftelijk om een tussenkomst van de provincie ten bedrage van 40.000 EUR. In het kader van het provinciale milieubeleid heb ik besliste op deze vraag in te gaan. Deze subsidie kadert ook in de provinciale doelstelling om de Limburgse gemeenten te begeleiden ondersteunen, zowel bij het uitvoeren van hun gemeentelijk beleid als bij initiatieven inzake milieu en gezondheid.
Bovendien ben ik grote voorstander van het principe om gemeentegrensoverschrijdend te werken bij milieudossiers. Eventuele milieuproblemen en zeker een echt milieubeleid eindigen immers niet aan de gemeentegrenzen.”

Joke Quintens, schepen van wijken, participatie, gelijke kansen, leefmilieu en duurzaamheid in Genk, reageerde reeds positief op de beslissing: “Genk is erg verheugd dat de provincie haar bijdrage levert. De provincie blijft haar rol duidelijk opnemen in de stuurgroep Genk-Zuid en niet alleen met woorden maar ook met daden.
Met de inspanning van Vlaanderen, Diepenbeek en de provincie is onze bijdrage vandaag nog 50.000 euro. We zijn blij dat verschillende schouders de lasten dragen om wat we allemaal belangrijk vinden te realiseren: een nieuw gezondheidsonderzoek op Genk-Zuid.
“ 

Meer info:
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove - 0475 44 68 72
Joke Quintens – schepen Stad Genk – 0474 97 62 72 

 

Zie onder andere Genk krijgt extra middelen voor gezondheidsonderzoek. Het Nieuwsblad, 05-09-2014, p. 26.  Provincie ondersteunt gezondheidsonderzoek Genk-Zuid. Het Laatste Nieuws, 05-09-2014, p. 17. Provincie trekt 40.000 euro uit voor biomonitoring tieners in Genk-Zuid. Het Belang van Limburg, 05-09-2014, p. 27. Provincie Limburg steunt gezondheidsonderzoek Genk-Zuid. www.limburg-actueel.be, 05-09-2014.

Zie ook Akkoord met sp.a-Diepenbeek van 18-07-2014 en  Genk- Zuid: goed voorbeeld voor andere situaties in Limburg van 16-12-2013 op deze website