Provincie Limburg zet inspanningen tegen wateroverlast verder

Dat zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove naar aanleiding van een beslissing van de Limburgse provincieraad op woensdag 20 april 2016.

“Hoepertingen (deelgemeente van Borgloon) en het centrum van Wellen zullen hierdoor in  de toekomst gevrijwaard worden van wateroverlast”, aldus Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht.

P e r s b e r i c h t | gedeputeerde Ludwig Vandenhove | donderdag 21 april 2016 

Hoepertingen en centrum Wellen gevrijwaard tegen wateroverlast

Nadat eerder dit jaar de meeste gemeentelijke waterlopen overgedragen werden naar de provincie, heeft de provincieraad op woensdag 20 april 2016 op voorstel van gedeputeerde van Waterlopen en Natuur Ludwig Vandenhove het licht op groen gezet voor de aanleg van een overstromingszone langs de Herk in Borgloon. De overstromingszone zal 158 miljoen liter water kunnen opslaan en op die manier Hoepertingen en het centrum van Wellen beschermen tegen wateroverlast.

Waterlopen beheren en het tegengaan van overstromingen zijn belangrijke taken van het provinciebestuur. Door de klimaatverandering krijgen we ook intensievere buien over een kortere periode. Om de gevolgen hiervan te beperken en wateroverlast te voorkomen, werden er in de Limburgse valleigebieden al verschillende overstromingszones aangelegd.

Het centrum van Wellen werd nog niet volledig ontlast door de eerder genomen maatregelen.
Het provinciebestuur had hiervoor de nodige gronden, ongeveer 10 hectare, tussen de Hoenshovenstraat en de Helshovenstraat al aangekocht. Door het fiat van de provincieraad kan er nu een aannemer aangesteld worden om de werken dit jaar nog uit te voeren. Er zal een dijk worden aangelegd met een stuwconstructie. Ook worden er maatregelen genomen om de Geitenbron te beschermen en de vismigratieknelpunten stroomafwaarts op te lossen. Na de aanleg van de overstromingszone zal het gebied beheerd worden door vzw Natuurpunt.

Aanpak van water- en modderoverlast betekent niet alleen een probleem oplossen voor de bevolking, maar tegelijk kan deze problematiek ideaal gekoppeld worden aan natuurprojecten waardoor we iets doen voor de natuur en de biodiversiteit”, zegt gedeputeerde van Waterlopen en Natuur Ludwig Vandenhove.
Het probleem van de wateroverlast zal de komende jaren, als gevolg van klimaatwijzigingen, nog toenemen. Zo wordt het verband tussen het internationaal klimaatprobleem en de Limburgse gemeenten en hun inwoners heel direct.”

 

Zie ook Nieuwe Borgloonse overstromingszone moet wateroverlast verminderen. www.hbvl.be, 21-04-2016. Overstromings-gebied aan Herk. Het Laatste Nieuws, 25-04-2016, p. 13.

Zie ook Overdracht onbevaarbare waterlopen naar provincie Limburg een feit van 16-12-2016 en Provincie Limburg neemt beheer en kosten waterlopen 37 gemeenten over van 24-09-2015 op deze website.

Tags: