Provinciebesturen zouden ook moeten mogen handhaven

Tijdens de provincieraadszitting van woensdag 18 oktober 2017 kreeg gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove een interpellatie vanwege N-VA-provincieraadslid Ann Leyssens over de overlast van de NV Asfalt Productie Limburg (APL) in Viversel (Heusden-Zolder), Dellestraat 25.

"Ik kan hier spijtig genoeg niets aan doen", zei Ludwig Vandenhove.
"Wij leveren als deputatie de vergunningen af voor klasse 1-inrichtingen, maar de opvolging en controle ervan moet gebeuren door Vlaanderen, meer bepaald de afdeling handhaving (de vroegere Milieuinspectie van de Vlaamse gemeenschap). Ik zou graag hebben dat de provincies zelf ook zouden mogen handhaven qua milieu."

Ludwig Vandenhove ging eveneens in op een aantal technische elementen van het dossier, hem aangereikt door de gemeente Heusden-Zolder.

Hieronder vindt u het verslag van de provincieraad in Het Belang van Limburg van donderdag 19 oktober 2017.


Zie ook "Handhaving werkt wel degelijk" van 21-04-2017 op deze website.