Provincieraad op bezoek in dierenasiel in Sint-Truiden

Op zaterdag 21 april 2018 bracht de Verenigde Commissie van de Limburgse provincieraad een werkbezoek aan het dierenasiel van Sint-Truiden (Bedrijvenstraat 11) van de vzw  Dierenvrienden Sint-Truiden.

"Iedereen over de partijgrenzen heen was enthousiast", zegt gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove.
"Ik blijf erbij: het dierenasiel in Sint-Truiden is HET VOORBEELD van Vlaanderen.

Het is niet voldoende dat er een geschikt gebouw geplaatst wordt.
Velen denken dat een dierenasiel dan een feit is.

Er moet uiteraard de nodige accommodatie zijn, maar tegelijkertijd voldoende gekwalificeerde vrijwilligers en personeel.
De kwaliteit van een dierenasiel hangt sterk af van de kwaliteit van de MENSEN die er actief zijn.

Het is mijn overtuiging dat het model van het dierenasiel in Sint-Truiden het best werkend is.

In een privédierenasiel geloof ik niet echt. Immers, het is logisch dat de privésector winst wil maken en voor mij is dat niet compatibel met een kwalitatieve opvang van dieren.

Ik blijf ijveren voor een regeling, waarbij er per regio (af te bakenen werkingsgebieden) een goed werkend dierenasiel zou zijn.
In feite zou Vlaanderen dat moeten doen (bevoegd sedert 2014, ervoor een federale bevoegdheid) en financieren, maar dat gebeurt niet.
Ik denk hierbij aan een gebouw en aan een aantal gesubsidieerde professionele medewerkers, aangevuld met vrijwilligers. Met andere woorden, een minimale kwalitatieve dienstverlening (basisdienstverlening), de rest kan nog komen.”

De provincieraadsleden kregen uitleg over de concrete werking en een rondleiding. Er werd ook een document toegelicht inzake het beleid van de provincie Limburg rond dierenwelzijnsbeleid in het algemeen en de dierenasielen in het bijzonder.

"Een dikke proficiat voor voorzitter Philip Zurinckx en de talrijke vrijwilligers.
Ik ben fier op hen en dankbaar dat ik als burgemeester heb mogen en nu als gedeputeerde mag meewerken aan dit mooie initiatief."

Wie het opgesteld document wil ontvangen, kan mailen naar els.devriese@limburg.be of ludwig.vandenhove@limburg.be.  

 

Zie ook Dierenasiel Sint-Truiden krijgt opnieuw investeringssubsidies van de provincie Limburg van 23-12-2017, Handboeken voor dierenasielen van 23-05-2017 en Limburgse provincieraad bezoekt Kempen~Broek   van 23-06-2015 op deze website.