Provincieraad overbodig?

“Neen”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Maar dan moet de Vlaamse regering eindelijk knopen doorhakken over wat de provincies in de toekomst nog mogen doen en vooral waar ze nog financiële middelen voor krijgen.”
Ludwig Vandenhove zei dat in Televisie Limburg (TVL)-journaal van woensdag 25 februari 2015.

Aanleiding van de reportage was het beperkt aantal agendapunten (10) voor de provincieraad van diezelfde avond.

Dat is ook in het verleden als eens gebeurd en dit kan met toeval en/of andere praktische omstandigheden te maken hebben, maar we moeten niet flauw doen: de inkrimping van  de bevoegdheden van de provincies speelt hierin een belangrijke rol. Hierdoor worden er weinig of geen nieuwe initiatieven genomen in bijvoorbeeld de cultuur- of de welzijnssector. Bovendien blijft de onzekerheid voor het personeel, hetgeen niet bevorderlijk is voor de goede werking.
De Vlaamse regeringspartijen – N-VA, CD&V en Open Vld - moeten duidelijkheid scheppen.
De Limburger en het personeel hebben daar recht op.

Ik geloof nog altijd in de provincie (of noem het stad Limburg) om een aantal zaken samen te doen.
Anders gaan we in Brussel politiek nog minder betekenen. De Limburgse democratische partijen zouden zich dan ook moeten samen zetten om uit te tekenen hoe zo een ‘typisch Limburgs bestuursniveau’ er zou kunnen uitzien.
Als sp.a zijn we daar vragende partij voor.

Trouwens, niet alleen op de provincieraad staan weinig agendapunten. Dit is eveneens het geval in heel wat gemeenten met de gemeenteraden.
Alles heeft te maken met de invoering van het Beleids- en Beheerscyclus (BBC)-systeem, waardoor de politiek (de democratie!) veel minder aan bod kan komen.
Ik blijf dat systeem als beleidsinstrument (niet als beheersinstrument) in twijfel trekken.
Het is de uitholling van de lokale democratie en van  de gemeentepolitiek, waar de burger nochtans het meest vertrouwen in heeft.”

Zie Hoe moet het nu verder met de provincie? TVL-journaal, 25-02-2015.

Zie ook Geen positieve boodschap voor provinciepersoneel van 06-01-2015, Limburg verdient duidelijkheid! van 18-09-2014 en Overlopers! van 15-11-2014 op deze website.