PS en sp.a overleggen over de Jeker (Geer)

"Water stopt niet aan de (taal)grens", zegt gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove. "Daarom heb ik na de meest recente water- en modderoverlast in Tongeren en omgeving aan onze dienst Waterlopen gevraagd om een actief overleg op te starten met Wallonië.

Momenteel zijn er al een aantal ambtelijke contacten, die na de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018 moeten uitmonden in een meer gestructureerd politiek overleg." 

Op woensdag 1 augustus 2018 was er een gesprek tussen Jan-Tijn Oppermann, PS-kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen in Bitsingen (Bassenge), en Ludwig Vandenhove. Kwamen onder andere aan bod: de aanpak langs Waalse en Vlaamse kant, de betrokkenheid van de landbouwsector qua aanpak van de erosie, de financiering van eventuele gezamenlijke projecten en de problematiek van afval en zwerfvuil in de Jeker. 

"De aanpak van water- en modderoverlast, of minimum het beter samenwerken errond, is één van die dossiers die bij een eventuele herfederalisering van bevoegdheden, zeker ter sprake moet komen", besluit Ludwig Vandenhove. 

 

Zie ook Water- en modderoverlast: (meer) overleg met Nederland en Wallonië nodig van 04-06-2018 en Modderoverlast: de landbouwsector is mee verantwoordelijk van 29-05-2018 op deze website.