Quid provincie Limburg? Onduidelijkheid blijft...

"De beslissingen van de Vlaamse regering van vrijdag 17 juli 2015 hebben geen duidelijkheid gebracht over de toekomst van de provincies, ook al wordt het zo voorgesteld", zeggen Peter Vanvelthoven, voorzitter sp.a Limburg en Ludwig Vandenhove, sp.a-gedeputeerde.

"Er blijven nog veel vragen", zegt Ludwig Vandenhove.

"Hoeveel middelen zullen de provincies krijgen van Vlaanderen om hun beleid nog uit te voeren en worden deze decretaal verankerd?
Zullen die jaarlijks aangepast worden, zodat  de kans bestaat dat provincies bij elke begroting opnieuw minder geld kunnen krijgen?
Wordt dit decretaal verankerd?

Wat gebeurt er concreet met het personeel dat overgeheveld wordt naar Vlaanderen of naar gemeenten?

In welke mate zal de Limburger het verschil voelen met die beleidsdomeinen (bijvoorbeeld jeugd, cultuur of welzijn), die niet meer provinciaal zijn?

Etc."

Hieronder vindt u de perstekst.   
Zie onder andere Oproep Vanvelthoven om Limburg te redden. www.tvl.be, 20-07-2015. Vanvelthoven (sp.a) roept op om Limburg te redden. www.hbvl.be, 20-07-2015.

Zie ook Ludwig Vandenhove in TVL-nieuws over de toekomst van de provincies van 15-07-2015 en Gaat de Vlaamse regering eindelijk beslissen? van 24-06-2015 op deze website.