Rechtszaken moeten sneller behandeld worden!

Het vertrouwen van de Vlamingen in het gerecht is niet groot. De strafprocedure in ons land zit zo vol wolfsklemmen en schietgeweren dat advocaten er gretig gebruik van maken om hun cliënten te verdedigen. Vaak ligt de klemtoon eerder op de procedure dan op de uitkomst.


Met de wet Franchimont gaat het allemaal nog langer duren.

Voor senator
Ludwig Vandenhove/> ligt een stuk van de oplossing in een doorgedreven handhavingsbeleid.

Hieronder vindt u een interview dat verscheen dat hierover verscheen in Het Belang van Limburg van 7 april 2006.

Eric Donckier

"Rechtszaken gaan nu nog veel langer aanslepen"
 

"De affaire-Erdal had in feite nooit mogen plaats vinden. In Nederland was Fehriye Erdal al lang veroordeeld en had ze ondertussen haar straf waarschijnlijk ook al uitgezeten. Hier duurt het allemaal te lang en met de zogenaamde grote Franchimont, de hervorming van het strafrecht, gaat het allemaal nog langer duren," zegt sp.a-senator
Ludwig Vandenhove/>. Hij zou graag hebben dat de Kamer het werk van de Senaat grondig verbetert en een groot stuk van de oplossing zoekt in het handhavingsbeleid.

Ludwig Vandenhove/> hoopt dat Kamer grote Franchimont grondig aanpakt

BRUSSEL -

Het vertrouwen van de Vlamingen in het gerecht is niet groot, weet Vandenhove.  De cijfers bewijzen zijn gelijk. Volgens een onderzoek door INRA Belgium vindt minder dan één Belg op twee dat justitie goed werk levert, 29 procent is zelfs ronduit ontevreden. Dat loopt in Wallonië op tot 41 procent. Dezelfde cijfers vindt men ook terug in het jaarlijkse onderzoek door de administratie planning en statistiek van de Vlaamse gemeenschap. Volgens APS is slechts 23,3 procent van de Vlamingen min of meer tevreden over de gang van zaken bij justitie.

Een verklaring hoeft men niet ver te zoeken.
Ludwig Vandenhove/> vat al de onvrede samen in één voorbeeld: "Dutroux werd in 1996 gevat en het duurde tot 2003 voor hij voor de rechter verscheen. In Nederland daarentegen werd de moordenaar van Pim Fortuyn binnen het jaar veroordeeld."

Procedures

Een verschil van dag en nacht dat men evenwel moet relativeren. De affaire-Dutroux was een héél complexe zaak in vergelijking met de moord op Pim Fortuyn. Er is ook de andere aanpak in de twee landen. Hier moet elk strafdossier van a tot z worden uitgespit voor men het kan overmaken aan een rechtbank. En is een persoon in meerdere zaken betrokken, dan worden die aan elkaar gekoppeld. In zo'n geval kan het onderzoek héél lang duren. In Nederland is dat niet nodig.

Dit neemt niet weg dat zaken in België in vergelijking met Nederland veel langer aanslepen. Daarom buigt de commissie Justitie van de Kamer zich momenteel over de zogenaamde grote Franchimont, genoemd naar de professor van de universiteit van Luik die de werkgroep voorzat die de hervorming van het strafprocesrecht voorbereidde.

De grote Franchimont werd al goedgekeurd door de Senaat. Maar de Truiense burgemeester hoopt dat de Kamer de wet tegenhoudt. "Voor de grote Franchimont was er al de kleine Franchimont. Die heeft al niets opgelost, en de gote Franchimont maakt het alleen maar erger. We gaan ons helemaal verliezen in procedures. Advocaten, die mee verantwoordelijk zijn voor de gerechtelijke achterstand, krijgen nog meer mogelijkheden om de procedures tot over hun datum van verjaring te rekken. Met als gevolg dat de mensen justitie nog minder gaan vertrouwen en misschien wel het recht in eigen handen gaan nemen."

Handhavingsbeleid

Een van de problemen is bijvoorbeeld de rechten van de verdediging. Als gevolg van de kleine Franchimont kan ook de verdediging onderzoeksdaden vragen. Wat in de zaak-Erdal overigens gebeurde en volgens deskundigen voor acht maanden vertraging zorgde. Vaak wordt dat bijkomend onderzoek enkel gevraagd om de zaak te vertragen.

Vandenhove is er zich van bewust dat hij zich op glad ijs begeeft. De rechten van de verdediging moeten gevrijwaard blijven, temeer omdat iedereen onschuldig is tot zijn eventuele veroordeling. Maar misschien moet men ze wel inperken in de tijd.

Andere voorstellen van de senator ter attentie van de commissie Justitie van de Kamer zijn o.a. dat men het aantal procedures beperkt en dat men naar Nederlands voorbeeld niet meer alle zaken op een hoop gooit voor men iemand voor de rechtbank kan brengen.

Maar het meeste heil verwacht hij toch van meer handhaving. "Elk jaar is er een inflatie aan wetten met bijhorende geld- of celstraffen. Vaak wordt er niet op toegezien dat die wetten worden nageleefd. Tot het misloopt. We moeten het handhavingsbeleid aanscherpen, erop toezien dat de wetten worden nageleefd. Wie weet dat er gecontroleerd wordt, houdt zich sneller aan de wet. Zo voorkomen we processen. We moeten ook meer met administratieve boetes werken. En wanneer de zaken echt uit de hand lopen, dan kan men nog naar de rechtbank stappen."

 © Het Belang van
Limburg/>