Red de egels!

De egelsterfte neemt de laatste jaren sterk toe en dit jaar is het zelfs nog erger. Daarom ondervroeg Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove daarover minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir in de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 9 juni 2020.

“Er moet dringend iets gebeuren rond de egelpopulatie”, zei Ludwig Vandenhove.

"Wat is de huidige stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek?
Kan dit versneld worden, zodat er gepaste maatregelen kunnen gebeuren?

Zou er ook niet best een preventieve en sensibiliserende campagne opgezet worden om de bevolking bewust te maken van het probleem en te vragen om actief mee te werken aan het behoud van de egelpopulatie?

Natuurlijk is de toenemende egelsterfte  een gevolg van de algemene problematiek rond het milieu, het klimaat en de ruimtelijke ordening en ons versnipperd landschap. Maar dat is een ander, globaal debat.
Nu moet vooral de klemtoon gelegd worden op specifieke oorzaken en acties."   

Minister Zuhal Demir antwoordde positief op de suggesties en belooft er werk van te maken.

U kan de vraag, het antwoord en het verloop van het debat vinden op  www.vlaamsparlement.be, Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van 9 juni 2020.