Regionale Landschappen ook betrekken bij waterbeleid

Nieuwe waterkansen in de vallei van de Herk en Mombeek

Provincie geeft specifieke opdracht aan het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren

 

In het kader van een Strategisch Project Herk en Mombeek werd door het Regionaal Landschap Haspengouw Voeren (RLH) met provinciale steun reeds eerder een studie opgezet over het ontwikkelen van watergerelateerde initiatieven binnen het stroomgebied van de Herk en Mombeek.
Dit gebied strekt zich hoofdzakelijk uit over de gemeenten Herk-de-Stad, Hasselt, Alken, Wellen, Borgloon, Sint-Truiden, Heers, Kortessem, Diepenbeek en Tongeren.

Heel wat nieuwe projecten, nieuwe waterkansen werden gedetecteerd en op een rijtje gezet. Deze watergerelateerde projecten zijn ook gekaderd in de verplichting voor het bereiken van een goede hydromorfologische kwaliteit (beekstructuur) van de waterlopen die de Europese kaderrichtlijn Water oplegt aan de waterbeheerders en de versterking van de waterlopen als natuurlijke drager en corridor voor flora en fauna.  Ook kunnen hierdoor acties uit het deelbekkenbeheerplan Herk en Mombeek gerealiseerd worden.

Als waterloopbeheerder neemt de provincie haar verantwoordelijkheid waarbij in eerste instantie gefocust wordt op het aanbrengen en versterken van de verbindingen tussen vallei en waterloop.
Omdat de provincie ook in dit gebied de waterlopen van derde categorie van de gemeenten kan overnemen, is het nodig om zoveel mogelijk nieuwe waterkansen aan te boren en tot uitvoering te brengen.
”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove. Dit is complementair aan het provinciaal beleid dat recent bekrachtigd werd voor het oprichten van wateragentschappen in andere regio’s.

Ludwig Vandenhove: “Van het Regionaal Landschap verwacht dat zij hun terreinkennis en hun uitgebreid netwerk  en intense samenwerking met de natuurbeheerders, gemeenten en watering de Herk inzetten om tot resultaten te komen. Vooral het rond krijgen van de financiering en het benutten van bestaande subsidiemechanismen, het verzorgen van administratieve taken inzake overeenkomsten, vergunningsaanvragen worden opgedragen aan het Regionaal Landschap.”
Daarom wordt de medewerker van het RLH, die deze taken op zich neemt, gedurende minstens 1 dag per week op de Dienst Water en Domeinen geïnstalleerd. Hiervoor trekt de provincie een bedrag uit van 20.000 euro gedurende drie jaar.

Tags: