Rekening houden met dierenwelzijn wel degelijk mogelijk bij milieuvergunningen

“Het is wel degelijk mogelijk om bij het afleveren van milieuvergunningen rekening te houden met het aspect  dierenwelzijn binnen de vooropgestelde timing.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“De milieuvergunningsaanvraag van een gemengd bedrijf van rundvee en honden in Grote Brogel (Peer) bewijst dit.
Qua aantal honden heb ik hier het advies gevolgd van de Cel Dierenwelzijn van de provincie Limburg (100 honden).”

Hieronder kan u het persbericht lezen.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove volgt advies van cel dierenwelzijn en beperkt uitbreiding rundveebedrijf met hondenkwekerij te Peer

De Limburgse deputatie gaf gisteren een deels gunstig advies aan de milieuvergunning voor de verandering en vernieuwing van een rundveebedrijf en hondenkwekerij in Peer.
De aanvrager, dhr. Johan Clijsters, vroeg onder andere een uitbreiding van de huidige 162 runderen naar 179 en van 50 vergunde honden naar 190.

Naar aanleiding van de stilzwijgende weigering van het college van burgemeester en schepenen van Peer heeft de aanvrager een beroepschrift ingediend bij provincie Limburg.
In het advies van de Cel Dierenwelzijn werd voorgesteld de uitbreiding gefaseerd te doen met een maximum van een verdubbeling van de reeds voorziene aantallen. Gedeputeerde Ludwig Vandenhove heeft aan de deputatie voorgesteld dit advies te volgen en de deputatie heeft dit unaniem gedaan.

Ludwig Vandenhove: “Als verdediger van dierenrechten ben ik tevreden dat met de aanvragen van milieuvergunningen van deze aard, automatisch een advies aan de Cel Dierenwelzijn gevraagd wordt. Mijn collega Jean-Paul Peuskens en ikzelf hebben dit naar aanleiding van een aantal andere dossiers, waaronder de vergunning voor de nertsenkwekerij, geïnitieerd.
Ik heb het advies van Dierenwelzijn in deze aanvraag gevolgd en de deputatie heeft deze milieuvergunning dan ook een gedeeltelijk positief advies gegeven. Wat mij betreft is dit een logische en de juiste manier van werken als er dieren betrokken zijn bij aanvragen van milieuvergunningen.” zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Dit dossier bevestigt dat deze aanpak wel degelijk concreet kan werken.”

Zie Kwekerij mag vijftig honden meer houden, Het Belang van Limburg, 25 mei 2013, p.25; 'Hondenkwekerij vergroot', De Standaard, 28 mei 2013, p.31.

Zie ook Geen milieuvergunning voor dierenspeciaalzaak Kameleon in Hasselt van 1 maart 2013, GAIA op bezoek bij Limburgse sp.a-gedeputeerden van 13 maart 2013 en Milieuvergunning nertsenkwekerij Bocholt geweigerd van 30 maart 2013 op deze website.

Tags: