Rekeningenrapport van het Rekenhof over 2019

“Geen sexy thema”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Maar het moet nu éénmaal behandeld worden in het Vlaams parlement.

De voorlaatste vergadering van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 14 juli 2020 had bijna volledig zulke technische agenda.
Ze vond plaats als videoconferentie.

Een greep uit de agenda:
-Ontwerp van decreet  van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur voor het begrotingsjaar 2019.
-Rekeningrapport van het Rekenhof over 2019.
-Rapport over het beleid inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap in 2019.
In feite lopen al die thema’s in elkaar over.

Je moet dat dan degelijk voorbereiden als effectief lid, dat vind ik alleszins.
De sp.a studiedienst maakt een nota, maar ik lees zulke document graag zelf volledig en maak mijn eigen analyse om niet voor verrassingen te komen staan. Bovendien komt dat elk jaar terug, dan heb je sowieso de basis.
Ik heb natuurlijk in mijn lange politieke loopbaan al genoeg begrotingen en rekeningen doorgenomen, geanalyseerd en soms zelfs mee opgesteld, maar elk bestuursniveau heeft eigen typische technische bepalingen.

De politieke tussenkomst is gebeurd door sp.a fractieleider Hannelore Goeman.

Hieronder vindt u mijn technische analyse.