Risico op wateroverlast in Wellen weer verkleind

Op woensdag 19 juni 2013 keurde de Limburgse provincieraad de uitbreiding van het wachtbekken van Vrolingen goed.

Bevoegde gedeputeerde Ludwig Vandenhove bracht het voorstel.
“De provincie dient de gemeenten en steden zo veel mogelijk te ondersteunen. Ook het inperken van mogelijke wateroverlast voor onze bewoners hoort hierbij.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht dat verstuurd werd op 20 juni 2013.

Risico op wateroverlast in Wellen weer verkleind

De Limburgse provincieraad keurde op woensdag 19 juni 2013 op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove de uitbreiding van het wachtbekken van Vrolingen uit.
Deze beslissing kadert in het inperken van de wateroverlast in de gemeente Wellen.

De Kleine Herk in Wellen is een onbevaarbare waterloop die beheerd wordt door de provincie Limburg en op geregelde tijdstippen voor wateroverlast in Wellen zorgt. De deputatie heeft het voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove goedgekeurd om een bijkomend stuk grond aan te kopen om het wachtbekken van Vrolingen te vergroten.

Het zijn dikwijls de ‘kleinere beslissingen’ die een groot verschil maken voor onze gemeenten en steden. De bewoners van Wellen, en andere gemeenten waar een reëel risico op wateroverlast bestaat, zullen tevreden zijn te weten, dat ook aan deze noden aandacht wordt besteed.”, zegt bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Els Robeyns, burgemeester van Wellen, bevestigt het belang van deze beslissing(en). “Met de grote economische uitdagingen waar alle Limburgse gemeenten en steden voor staan, ben ik toch tevreden dat de provincie haar ondersteunende rol in de andere domeinen niet uit het oog verliest. Onze inwoners worden dagdagelijks met beslommeringen geconfronteerd, waar wij als beleid onze verantwoordelijkheid moeten opnemen.

Zie onder andere Risico op wateroverlast in Wellen weer kleiner, www.limburg-actueel.be, 20 juni 2013; Wachtbekken Vrolingen wordt vergroot, Het Belang van Limburg, 21 juni 2013, p.25; Provincie keurt uitbreiding wachtbekken goed, Het Laatste Nieuws, 21 juni 2013, p.21.

Zie ook Kleine dingen van 4 mei 2013 op deze website.

 

Tags: