RUP Punctuele Ruimtelijke Knelpunten: beleid of dienstbetoon?

https://sint-truiden.gemeenteraad.live/#/herbekijk/gemeenteraad-maandag-26-08-2019?t=2999

Tijdens de gemeenteraad van maandag 26 augustus 2019 van Sint-Truiden werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Ruimtelijke Knelpunten goedgekeurd.

De begeleidende nota vermeldt ‘Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Punctuele Ruimtelijke Knelpunten is atypisch gezien het niet één samenhangend deelgebied bestrijkt, maar een verzameling van sites betreft waar een nieuw planningskader vereist is om tot een ruimtelijk en juridisch aanvaardbare oplossing te komen.’

Dit is eerder dienstbetoon dan beleid”, zei gemeenteraadslid Filip Moers in zijn tussenkomst namens de sp.a fractie.
“Met dit RUP worden vooral een aantal bouwovertredingen geregulariseerd.
Overtreders krijgen in feite een (financieel) cadeau.”

“Achter dit RUP zit geen enkele beleidsvisie, tenzij een aantal bouwmisdrijven regulariseren”, bevestigt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Ik herinner mij dat een aantal personen en/of bedrijven indertijd langs mijn zitdag gepasseerd zijn om hun dossier ‘op te lossen’.
Wanneer komt er handhaving op het vlak van milieu en ruimtelijke ordening in Sint-Truiden?
Met dit RUP worden een aantal ‘overtreders’ juist beloond. In die zin is het dan ook geen goed voorbeeld voor een toekomstig handhavingsbeleid.”

De sp.a onthield zich bij de stemming.