Saffraanberg en Sint-Truiden: opletten!

Er komt vanaf 2026 ‘een tweede Saffraanberg’ in Doornik. (1)

België krijgt dan een tweede onderofficierenschool in Doornik, de thuisstad van minister van Defensie Ludwine Dedonder (PS).

Nu gebeurt precies de tegenbeweging van de operatie, die Defensie nauwelijks vijftien jaar geleden gedaan heeft.
Toen werden de onderofficierenscholen van Dinant en Zedelgem gesloten en werd vanaf het academiejaar 2007-2008 alles geconcentreerd in Saffraanberg (Sint-Truiden).
Ik heb daar toen als burgemeester en als senator en federaal volksvertegenwoordiger enorm voor gelobbyd
”, zegt gemeenteraadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Het argument? Meer dan wat dan ook moet het leger Belgisch zijn.
In die zin was Saffraanberg de ideale locatie: op de taalgrens.

Ik begrijp de politieke operatie van de minister van Defensie.
Zij lobbyt voor haar regio en haar stad, zoals ik toen gedaan heb. Maar misschien hebben wij, stad Sint-Truiden en regio, dat nu te weinig gedaan.
Iedereen mag lobbyen en tegen lobbyen. Met deze operatie verliezen Saffraanberg en Sint-Truiden immers een serieus stuk opleidingscapaciteit, tewerkstelling en economische activiteit, maar ook aanzien.

Wist het college van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden van deze operatie?
Hebben zij stappen ondernomen om deze tegen te houden en/of om de belangen van Saffraanberg te verdedigen?

Binnen Defensie gebeuren regelmatig ‘verhuizingen’. Het voordeel is dan ook dat als je een kazerne op uw grondgebied hebt je bijkomende capaciteit kan krijgen.
Het is in die zin dat Saffraanberg en Sint-Truiden moeten opletten dat deze operatie niet ‘het begin van meer’ is.

In de onderliggende redenen om deze operatie door te voeren, geloof ik niet zo.
Ten eerste opleidingen dichterbij huis organiseren om zo meer jongeren aan te trekken voor het leger. Maar militairen, die nu nog worden aangeworven, moeten beseffen dat ze wellicht niet zullen ‘ontsnappen’ aan buitenlandse opdrachten. Wordt dat immers niet de hoofdopdracht van Defensie?
Is het dan niet een beetje tegengesteld in ‘ons klein landje’ dat kandidaten zich zouden laten afschrikken om iets verder van huis opleidingen te moeten gaan volgen?
Ten tweede en aansluitend op het eerste punt geloof ik niet dat het leger niet meer enkel of minder zal focussen op buitenlandse en internationale opdrachten.
Wijst de recente Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)-top in Madrid net niet op het tegenovergestelde?
Ten derde zijn de voorwaarden voor de opleidingen als onderofficier de laatste jaren al serieus versoepeld.
Nog niet zolang geleden moesten de leerlingen in Saffraanberg een hele week intern blijven, nu verloopt dat al veel soepeler.
Het is bijna ‘een gewone school’ geworden. En toch volstaat dit niet om voldoende kandidaten aan te trekken.

Ik geloof niet dat door de lat telkens lager te leggen we de beste militairen gaan aantrekken.
Voldoende misschien wel.
Voor mij de bevestiging dat ‘een tweede Saffraanberg’ in Doornik voor alles een politieke beslissing is
.”

  • Foto: tvl.be.