Samenstelling GECORO: geen afgevaardigden van milieuverenigingen of van adviesraden

“NJET was het antwoord op het voorstel van sp.a fractieleider Gert Stas tijdens de gemeenteraad van maandag 26 augustus 2019 om milieuverenigingen en adviesraden te betrekken bij de werking van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO)”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

NJET, NEEN, zoals altijd als wij vanuit de oppositie een voorstel doen.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch is blijkbaar geen grote voorstander van de adviesraden te horen hoe hij erover spreekt.
Hij zegt eerder te kiezen voor experts dan voor afgevaardigden van de adviesraden.
Volgens hen hebben zij als raden voldoende mogelijkheden om te reageren als er concrete Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) voorgesteld worden.

Benieuwd wie die (gekleurde) experts gaan zijn.”

Hieronder vindt u het artikel van de website van Het Laatste Nieuws dat het sp.a standpunt goed weergeeft. (1) (2) 

Samenstelling GECORO Sint-Truiden staat ter discussie: “Geen echte inspraak voor diverse bevolkingsgroepen”

Het Laatste Nieuws - 23 augustus 2019

Sint-Truiden Maandag zal tijdens de gemeenteraad de nieuwe samenstelling van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) op de agenda staan.  “Het voorstel van schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch biedt geen echte inspraak voor de diverse bevolkingsgroepen, zeker niet voor de milieu- en natuurverenigingen”, zeggen Filip Moers en Ludwig Vandenhove namens sp.a.

“Het begint al met de vermindering van het aantal leden”, fulmineren Moers en Vandenhove. “Maar als we dan kijken, wie er er gaat zetelen, kunnen we niet anders dan protesteren. Zoals de vertegenwoordiging door de vzw Regionaal Landschap Haspengouw (RLH) voor de sectoren milieu, natuur en landbouw. Als sp.a vinden wij dat milieu en natuur een aparte, specifieke afvaardiging moeten krijgen, zoals bijvoorbeeld door de vzw Natuurpunt, al dan niet vertegenwoordigd door de lokale afdeling Aulenteer.” “Zeer merkwaardige samenstelling”, reageert  ook Diederik De Leersnyder van Natuurpunt. “De vzw RLH ontvangt dan ook nog eens subsidies van de Haspengouwse gemeenten, dus ook van de stad Sint-Truiden. Daardoor is het moeilijk om met een onafhankelijke stem te spreken”, zeggen Moers en Vandenhove.

Jeugdraad

Dat de sector cultuur vertegenwoordigd wordt door de vzw Monumentenwacht vindt  sp.a verbazend. “Er zijn zoveel echte culturele verenigingen in Sint-Truiden. Wat vinden die daarvan? Is dat overlegd?  Maar ook op vlak van mobiliteit, de zwakke weggebruikers en de jeugd worden vertegenwoordigd vanuit de scholen. Dat zijn nu precies maatschappelijke sectoren, die bekwame en representatieve organisaties hebben. Blijkbaar wordt ook de jeugdraad al niet meer serieus genomen door de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid. De onderwijssector kan perfect vertegenwoordigd raken via de uitbreiding van het aantal leden van de GECORO. Voor ons als sp.a is het duidelijk: de meerderheid wil zo weinig mogelijk pottenkijkers in deze adviesraad”, besluiten Moers en Vandenhove.

Debat op de gemeenteraad

Schepen Jelle Engelbosch (N-VA) laat voorlopig niet in zijn kaarten kijken. “Ik zal dit debat voeren waar het thuishoort, namelijk op de gemeente raad van aanstaande maandag.” Wordt dus vervolgd.