Samenwerken in de OPEN ruimte!

“Alle groepen en betrokkenen in de OPEN ruimte moeten mekaar begrijpen en voor elkaar respect opbrengen.”, zegt gedeputeerde Ludwig  Vandenhove. “Ik heb dit ook altijd verkondigd als burgemeester van Sint-Truiden.”

Op zaterdag 22 juni 2013 vond een werkbezoek (per bus en te voet) van de Verenigde Commissies van de Limburgse provincieraad (alle provincieraadscommissies en alle provincieraadsleden samen) plaats aan het ruilverkavelingsproject in Jesseren (Borgloon).
Personeelsleden van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gaven de nodige deskundige uitleg.

De collega’s-provincieraadsleden hebben kunnen kennismaken met het aankoopbeleid, de inrichting en het beheer qua natuurgebieden en de gezamenlijke aanpak van de wateroverlast door de provincie Limburg.
Na aankoop van provinciale natuurterreinen worden deze gronden ecologisch heringericht en overgedragen via concessieovereenkomsten aan erkende terrein beherende natuurverenigingen.
De provincie Limburg werkt samen met de VLM rond de aankoop en inrichting van natuurterreinen.
Via de ruilverkavelingen en landinrichtingsprojecten van de VLM probeert de provincie grotere gebieden aan te kopen.

Bovendien werd uitgelegd hoe zulke ruilverkaveling integraal aangepakt wordt door een aantal partners (landbouwers, fruittelers en natuurverenigingen) en een aantal overheidsniveaus (Vlaanderen via de VLM, gemeenten of steden, in dit geval Borgloon, Kortessem en Tongeren,  en de provincie Limburg).
Via het project ‘De Cirkel’ wil de VLM binnen het ruilverkavelingsproject Jesseren het beheer van natuurzones, wachtbekkens en landschapselementen op een duurzame en samenhangende manier organiseren.
Het officiële startmoment is gepland op vrijdag 28 juni 2013.

Het vertrekpunt was taverne ‘De Horne’ in Heks (Heers):  een mooi voorbeeld van een typisch Haspengouwse situatie, waarbij voormalige boerderijen en/of vierkanthoeves een nieuwe (horeca)functie krijgen. In Sint-Truiden hebben wij ter zake eveneens heel wat initiatieven genomen, onder andere via een specifiek Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Waardevolle vierkantshoeves’.  

In  verband met het gezamenlijk gebruik van de OPEN ruimte heb ik op donderdag 20 juni 2013 ook een eerste informeel gesprek gehad met een aantal Limburgse jagers.”  

Zie ook Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus! van 11 maart 2012 en Cartoon: Wederzijds begrip! van 3 april 2012 op deze website.