Sanering voormalig stort Melveren blijft aanslepen!

Enkele gemeenteraden terug was er een debat in Sint-Truiden over de sanering van het voormalige stort in Melveren/Sint-Truiden.
Het antwoord van de CD&V-Open Vld-N-VA-meerderheid was nogal onduidelijk en er werd vooral gewezen naar de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Vandaar dat ik een parlementaire vraag gesteld heb aan bevoegd Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, die bevoegd is voor OVAM”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

OVAM is niet mals in het oordeel.

Het antwoord is duidelijk, ik citeer: “De OVAM heeft al verscheidene contacten gehad met de gemeente Sint-Truiden, deze zijn echter veelal informeel via mail en telefoon geweest. Een laatste officiële stap was in 2017 waar de stad Sint-Truiden een herinneringsbrief gestuurd werd om tegen 30 november 2017 het bodemsaneringsproject in te dienen. Tot op heden (begin september 2021) heeft de OVAM het bodemsaneringsproject nog niet ontvangen.
Verder: Naar aanleiding van de vraag van OVAM om “een standpunt in te nemen met betrekking tot de toekomstige bestemming van het gebied en/of het gebied mogelijks in aanmerking kon komen voor bebossing”, reageerde de stad Sint-Truiden dat ze OVAM op de hoogte ging houden.
Op 8 september 2021 heeft OVAM opnieuw contact opgenomen met de stad Sint-Truiden in verband met hun vraag.
De stad Sint-Truiden reageerde hierop per mail “met de melding dat er een actualisatie van de verontreinigingstoestand zal uitgevoerd worden in het kader van de opmaak van een nieuw bodemsaneringsproject. Op basis van die resultaten gaan ze evalueren of een nieuw beschrijvend bodemonderzoek, dan wel een nieuw bodemsaneringsproject opgemaakt moet worden. In een worstcasescenario stelt de stad een timing voor van 7 maand (eind april 2022). De OVAM zal deze deadline via een ingebrekestelling aan de gemeente overmaken.

De sanering van het stort in Melveren is duidelijk geen prioriteit voor het huidig stadsbestuur ondanks alle inspanningen van de sp.a, nu VOORUIT, tijdens de vorige beleidsperiodes.

In verband met een eventuele Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)-vervuiling van de Melsterbeek, die langs de stortplaats stroomt, verplicht OVAM de stad Sint-Truiden om een stroom opwaartse- en stroom afwaartse analyse op PFOS in de Melsterbeek ter hoogte van de stortplaats zelf uit te voeren.
De bedoeling is dubbel: enerzijds de eerdere resultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verifiëren, anderzijds om uit te maken of de stortplaats al dan niet een bron is van de PFOS-verontreiniging.

Conclusie: in beide dossiers, zowel de eventuele sanering, als de eventuele PFOS-vervuiling is OVAM streng voor de stad Sint-Truiden!
VOORUIT Sint-Truiden zal beide dossiers strikt opvolgen en blijft vragen dat de stad Sint-Truiden de buurt permanent zou informeren.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove, het antwoord hierop van minister Zuhal Demir en de reportage, die Televisie Limburg (TVL) hieraan gewijd heeft op donderdag 7 oktober 2021.