"Schaffen we niet beter het parlement af?"

De huidige regering miskent het parlement meer dan ooit.
De SP.a in het algemeen en ikzelf als federaal volksvertegenwoordiger en in mijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in het bijzonder, hebben dit al vaak aangehaald.

Maar wat er nu gebeurt met de rapporten van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten, het zogeheten Comité P, aangaande het al dan niet disfunctioneren van commissaris-generaal van de federale politie Fernand Koekelberg, slaat wat mij betreft alle records.

 

 

 

 

Het Comité P, net zoals het Rekenhof en het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten (Comité I), is bij uitstek een orgaan dat opgericht is door het parlement en op die manier een essentieel onderdeel uitmaakt van ons democratisch parlementair systeem.
Het is dan ook onbegrijpelijk dat een vakbondsman, maar ook iemand vanuit het Comité P zelf (nog erger!), in de media al uitspraken doet rond de inhoud van die rapporten vooraleer de Bijzondere Commissie belast met de Parlementaire Begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten samenkomt op maandag 15 september 2008 om deze te bespreken.
Houden ze ons als parlementleden nu echt voor onnozelaars?

 

 

Voor mij kan dit echt niet en moet er echt gezocht worden naar waar de lekken zitten bij het Comité P!

 

 

Zie ook de artikels ‘Parlementaire controle betekent niet alles lekken’ (Het Belang van Limburg van 18 januari 2008) en ‘Democratische controle heeft niets van doen met perslekken’ (De Juristenkrant van mei 2008) en de tekst ‘
Ludwig Vandenhove vraagt dringende samenkomst over onderzoek Comité P’ op deze website.