Schandalig!

“Ik heb geen ander woord voor het gegeven dat landbouwer Willy Vangilbergen uit Gelinden (Sint-Truiden) elke keer de kans krijgt om te hervallen in het mishandelen en/of verwaarlozen van dieren.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik respecteer de scheiding der machten in België, maar begrijp niet dat de rechtbank uiteindelijk geen levenslang verbod op het houden van dieren heeft uitgesproken of uitspreekt voor de betrokken persoon.
Een rechter moet uitspraken doen op basis van bestaande wetgeving, maar moet daarbij ook voldoende gezond verstand aan de dag leggen en weten wat er leeft in de maatschappij.
Beide elementen zijn niet tegengesteld aan elkaar.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

“Collega-federaal volksvertegenwoordiger Renaat Landuyt ontwikkelt deze visie in zijn recente boek  ‘Blunderboek JUSTITIE’ * rond heel wat andere zaken. Trouwens, echt een aanrader om te lezen!

 

 

Hetzelfde geldt voor de betrokken administratie van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).
De wet is één zaak, de interpretatie een ander.”, aldus Ludwig Vandenhove.
 

 

 

 

 

“De talrijke reacties, die ik krijg vanuit heel België/Vlaanderen, bevestigen dat de burger deze situatie echt, en terecht, niet begrijpt.

 

 

Ik zal alles doen wat in mijn mogelijkheden ligt, desnoods opnieuw via juridische procedures, om ervoor te zorgen dat de betrokken landbouwer levenslang verbod zou opgelegd krijgen om nog dieren te houden. Ook al verlies ik opnieuw, dan kan ik mij tenminste niet verwijten dat ik niet alles gedaan heb wat binnen mijn mogelijkheden ligt.
Dieren verdienen dat!”, besluit burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.    

 

 

Niet alleen ik ben deze mening toegedaan, in deze krijg ik het eminente gezelschap van Amerikaans professor en bioloog Marc Bekoff, die in Het Belang van Limburg van het weekend van 21 en 22 november 2009 de volgende uitspraak doet: “Een boer die zijn dieren zo verwaarloost, zou nooit meer opnieuw dieren mogen houden.”

 

 

Zie onder andere ook de teksten ‘Ludwig Vandenhove andermaal op de bres voor de dieren!’ en ‘Burgemeester Ludwig Vandenhove blij met veroordeling van boer uit Gelinden!’ op deze website.

 

 

*LANDUYT (R.), Blunderboek Justitie, Van Halewyck nv, 2009, 189 pp.