Schandalig hoe sommige vragen in het Vlaams parlement (niet) beantwoord worden

“Recent stelde ik een vraag aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts in verband met de door Vlaanderen erkende dierenasielen, hoeveel en welke dieren er opgevangen worden en wat de evolutie is”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het antwoord was andermaal ontgoochelend, zie hieronder.
Het is net niet gezegd “zoek het zelf op”
.

Voor mij is dit de totale negatie van verkozen Vlaamse volksvertegenwoordigers, nochtans de Vlaamse wetgevende macht.
Er wordt minder en minder met ons rekening gehouden vanuit de uitvoerende macht, lees de ministers en hun kabinetten
.

In mijn antwoord wordt dan verwezen naar een eerdere vraag van cd&v-collega Brecht Warnez. Is het dan zo moeilijk om naast het verwijzen eveneens dat antwoord ineens te vermelden? Bovendien is er om en bij een half jaar tussen de vraagstelling van de collega en die van mij, bijgevolg zijn de cijfers niet meer accuraat en recent.

Sommigen zullen dat vitten noemen. Neen, ik noem dat geen respect voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers en het steeds maar verder uithollen van de wetgevende macht.
Mij hebben ze altijd geleerd dat een democratisch verkozen volksvertegenwoordiger op elk ogenblik alle vragen mag stellen.”

Hieronder vindt u:
- de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Ben Weyts (N-VA);
- de schriftelijke vraag van collega Brecht Warnez en het antwoord van de minister erop (Dierenasielen-Subsidies-nummer 917 van maandag 2 augustus 2021).