Schouwdiner in Heeze (Nederland)

Op donderdag 29 juni 2017 organiseerde het Waterschap De Dommel van Nederland het traditionele schouwdiner.

De traditie van het schouwdiner is in het verleden ontstaan toe de watergraaf samen met de burgemeesters ging ‘schouwen’ of de beken in het gebied goed onderhouden waren.
Dit werd afgesloten een diner.
Tegenwoordig wordt de schouw uitgevoerd door de medewerkers van Waterschap De Dommel. De traditie van het schouwdiner ‘nieuwe stijl’ is hieruit geboren, als reflectiemoment op de samenwerking.

Het schouwdiner ging door op een unieke historische locatie: kasteel Heeze, Kapelstraat 25.
Baron Samuel Ernest Van Tuyll gaf bij het begin van de bijeenkomst een korte uiteenzetting over het kasteel. Het extreme weer van juni 2016 heeft ook ernstige gevolgen gehad voor het domein.
Zie www.kasteelheeze.nl.

Het schouwdiner werd georganiseerd voor het Stroomgebied Boven-Dommel, vanaf de oorsprong van de Dommel in Peer tot aan Eindhoven, voor alle overheidspartijen die een rol hebben in het waterbeheer van de Dommel.

"De bedoeling van dit initiatief was alle betrokkenen bij het beheer van De Dommel langs beide kanten van de grens (nog eens) samen te brengen.
Dat gebeurt op regelmatige basis. Water stopt immers niet aan de grens", aldus gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove, die een van de sprekers was.

"Zulk overleg op ambtelijk en beleidsniveau is bijzonder nuttig", zegt Ludwig Vandenhove. "Zo kunnen er gezamenlijke preventieve initiatieven genomen worden tegen wateroverlast.
Hoewel Nederland ten opzichte van België en Vlaanderen een echt 'waterland' is, zijn er heel wat gemeenschappelijke problemen.
Dat geldt zeker voor de het gegeven van de klimaatopwarming en de klimaatadaptatie, die noodzakelijk is.
Wateroverlast blijft een probleem, maar de toenemende droogte komt erbij.

Ook het gebrek aan interesse van de bevolking in dit beleidsitem, buiten de momenten waarop zich calamiteiten voordoen, is hetzelfde in Nederland en België.

De idee van het voorstel van Patrick Willems, professor waterbouwkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), voor een eigen Vlaamse minister van Water viel in goede aarde bij de Nederlandse collega's." (1)

De avond werd aan elkaar gepraat door schrijver Wim Daniels. Hij is auteur van onder andere het Waterwoordenboek. (2)
Zie www.wimdaniels.nl.

(1) 'We hebben een minister van Water nodig'. De Morgen, 23-06-217, p. 1.
(2) 'Waterwoordenboek' van Wim Daniëls. www.ed.nl, 30-03-2017.

Zie ook Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Nederland – Vlaanderen van 07-10-2016 op deze website.