Sint-Truiden 2.0

“Het ontwerp-verkiezingsprogramma van sp.a/Lijst Burgemeester is een verzameling van ideeën van onze kandidaten op de diverse beleidsdomeinen.
Het zijn stuk voor stuk voorstellen, die betaalbaar zijn en die concreet realiseerbaar zijn.”, zegt burgemeester en lijsttrekker Ludwig Vandenhove.

Ons volledig programma omvat 55 pagina’s.
JA: sp.a/Lijst Burgemeester is ook bezig met INHOUD.

In onze eerste verkiezingsfolder hebben wij een samenvatting gemaakt.”
Zie de tekst  “Verkiezingsbrochure sp.a/Lijst Burgemeester in de brievenbus” van 4 september 2012 op deze website.

U kan de samenvatting van het verkiezingsprogramma hieronder vinden.

1. Coöperatief bestuur

Als wakkere burger, als lid van een vereniging of als lid van een buurtcomité kan u zelf initiatieven nemen en/of zelf mee vorm geven aan uw omgeving.
Digitaal is het nieuwe normaal, maar de bevolking zonder internet mag niet vergeten worden. Communicatie moet dan ook voor iedereen aangenaam en duidelijk verstaanbaar zijn.

2. De buurt stuurt

Het mag al eens feest zijn. Daarom zijn er de buurtcheques. Maar dat volstaat niet meer: wij willen een deel van de beslissingsmacht echt bij de buurt leggen.

3. Oost west, thuis best: wonen

Iedereen heeft recht op een menswaardige levenskwaliteit en leefomgeving. Zo moet wonen betaalbaar en gezond zijn voor iedereen.
Sp.a/Lijst Burgemeester is voorstander van nieuwe woonprojecten met een gezonde mix van gewone en sociale woningen.
Sp.a/Lijst Burgemeester staat voor echte volkswoningbouw, waar tevens de middenklasse terecht kan.

4. Stop mobiliteit

Meer nog dan Sint-Truiden geschikt te maken voor nog meer auto’s kiezen we ervoor de alternatieven aantrekkelijker te maken (voor de voetgangers, voor de fietsers en voor het openbaar vervoer).
Alle weggebruikers moeten evenwichtig aan bod komen.

5. Veilig het huis uit

Een stad moet zorgen voor de veiligheid van haar/zijn burgers.
Sp.a/Lijst Burgemeester blijft inzetten op voorkomen (preventie), maar waar het nodig is, moet er streng opgetreden worden (‘Zacht waar het kan, Hard waar het moet’).
Wij gaan voor leefbare buurten, dorpen en wijken.
Inwoners moeten zich altijd en overal goed in hun vel voelen.

6. Sint-Truiden sociale stad

Mensen met minder verdienen meer.
Heel wat van onze voorgestelde acties ondersteunen kansarmen en kwetsbare mensen en hebben de bedoeling hun leven beter te maken dan het vandaag is.

7. Een groene en duurzame omgeving

We willen het morgen beter hebben dan vandaag. Maar we dreigen het slechter te hebben als het licht uitgaat, als we geen weg meer weten met het afval en/of dat nog meer gaat kosten of de zoveelste modderstroom het landschap verandert.

8. Werken, ondernemen en bijdragen

Sint-Truiden moet het handels- en fruitcentrum van Haspengouw blijven.
In het nieuwe ruimtelijk structuurplan Sint-Truiden moet er industriegrond bijkomen door een opwaardering van de bestaande terreinen (bijvoorbeeld Schurhovenveld, Terbiest) en aanleg en/of uitbreiding (bijvoorbeeld Brustem).
Leve de kleine zelfstandige en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s).

9. Samenwerken over de grenzen heen

Sint-Truiden is de laatste jaren uitgegroeid tot een diverse stad met vele nationaliteiten, culturen, levensbeschouwingen en religies.
Het is voor ons belangrijk een Sint-Truiden te blijven ontwikkelen, waarin de verschillende culturen en levensbeschouwingen een meerwaarde betekenen voor elkaar.

10. Cultuur, puur maar niet duur

Een divers cultureel aanbod durft te vernieuwen en inspireert zoveel mogelijk mensen.
Sp.a/Lijst Burgemeester is voorstander van populaire cultuur voor elke smaak en ‘hogere’ cultuur voor elke portemonnee.
En lokalenbeleid via een ernstige financiële ondersteuning (bijvoorbeeld het voormalig koninklijk atheneum in de Zoutstraat en het domein Terbiest) is hierbij onontbeerlijk.

11. Grijs en wijs

Ouderen verdienen niet alleen sociaal contact en een luisterend oor, maar ook een betaalbare, veilige en zekere thuis. En de nodige zorg, zonder zorgen!
Sp.a/Lijst Burgemeester wenst iedereen een mooie oude dag toe, maar die komt niet vanzelf. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en de stad moeten hiertoe de nodige initiatieven nemen.

12. Je bent jong en je wilt wat

Het is de taak van de stad om onze kinderen en jongeren zoveel mogelijk ruimte te geven: ruimte om te groeien, om te spelen en om zich te ontplooien. Daarom zorgen we voor buitenschoolse kinderopvang, allerlei vrijetijdsinitiatieven in de vakantieperiodes, speelpleinen en groene ruimten en parkjes en jeugdhuizen en -lokalen.

13. Sport beweegt ons allemaal

‘Sport in de breedte’ blijft voorop staan voor sp.a/Lijst Burgemeester.
Iedereen moet haar of zijn geliefkoosde sport zo goedkoop mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis en in zo optimaal mogelijke omstandigheden kunnen uitoefenen.

14. Voor dieren is ook voor mensen
Sint-Truiden moet een diervriendelijke stad blijven.
Een diervriendelijk beleid is de uiting van sociaal zijn.

15. Evenementen en toerisme

Sint-Truiden moet de stad blijven ‘waar altijd iets te doen is en te beleven valt’.
Troeven hierbij zijn het fruit, erfgoed- en monumentenzorg en het cultureel-religieus patrimonium.
Evenementen moeten niet altijd duurder en groter zijn.

U kan als bevolking nog steeds reageren.
Alle aanvullingen, bemerkingen en suggesties zijn welkom via http://sint-truiden.s-p-a.be/programma en/of bij Gert Stas, Breendonkstraat 42 in Sint-Truiden.
Hier kan u ook de volledige tekst van het programma opvragen.

Zie onder andere ook de teksten ‘Sint-Truiden 2.0: Allemaal samen’ van 21 juli 2012 op deze website.