Sint-Truiden diervriendelijke stad!

“Dat Sint-Truiden een diervriendelijke stad is, wordt nogmaals bewezen in een artikel dat verschenen is in het driemaandelijkse GAIA-magazine (editie juli, augustus, september 2011).”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

Het artikel gaat over de perikelen rond het circus Zavatta in het voorjaar.

 

 

 

 

Hieronder vindt u de integrale versie van de tekst.

 

 

Zavatta moest opkrassen

 

 

Midden mei sloeg het beruchte circus Zavatta haar tenten op in Sint- Truiden.
Sint- Truiden verbiedt echter circussen met wilde dieren. GAlA vroeg burgemeester Ludwig Vandenhove in te grijpen. Die besliste dat het circus moest vertrekken.

 

 

 

Geen wilde dieren

De problemen begonnen wanneer circus Zavatta in Sint-Truiden arriveerde met wilde dieren (leeuwen, bizons, zebra's). De stad laat geen circussen met wilde dieren toe. Het circus schermde met een 'toestemming' van een stadsbeambte, die de inning doet van de rommelmarkt. De burgemeester sloot voor de avondvoorstelling de toegang tot de veemarkt af, waar het circus zijn tenten had opgeslagen. Daardoor vertrok Zavatta veel vroeger dan voorzien.
Er hangt hen een schadeclaim voor gebruik van water en schade aan het wegdek boven het hoofd.

Ook in Geel en Tongeren was het circus niet welkom.

 

 

 

Zie de teksten ‘Leeuwen treden niet op!’ van 17 mei 2011, ‘Wilde dieren en onderwijs: is er een verband?’ van 20 mei 2011 en ‘Hiermee is ‘de cirque’ rond het circus Zavatta echt gedaan!’ van 30 mei 2011 op deze website.